متن آهنگ آخر راهمون اگه توو دل مه پنهون میشه از ابی

متن آهنگ آخر راهمون اگه توو دل مه پنهون میشه از ابی

اگه تو هم حس میـــکنـی گوشـای دنـــیــــا کر شده

اگـه یه جنـــگــــل پیـش روت سوختـــه و خاکــــســــتــر شده

اگـــه زمــانـــه به تنـت زخــمــــای نامری زده

سایه ی برج سرطـــان رو سر تقـــویــم منــه

~~~~

سازتــــو بردار و بخـــون آوازی از جنـــس جنون

ترانــه ای با لحجـه ی عشق و یکـی شدن بخون

من و تو بایــد با هم کوه ها رو جابــجـــا کنـــیـــم

من و تو بایـد با هم دنیــــا رو هم صدا کنیــــم

~~~~

رویــاهــات از یادت نرن آرزوهـات تمـــوم نشـن

دنـیـــا صداتـو میــــشــــنــــوه زنــــدگــــی رو فریـاد بزن

من و تو بایــد با هم کوه ها رو جابـــجـا کنــیم

من و تو بایــــد با هم دنـــیــا رو هم صدا کنـیـم

~~~~

رویــاهــات از یادت نرن آرزوهـــات تمــــوم نشن

دنیـــا صداتـــو میــشـنــوه زنــدگـی رو فریاد بزن

آخـر راهمون اگــه توو دل مه پنــهــون میشــــه

اگــــه دلـامــــون توو مسـیـر لحــــظه به لحــــظه خون میشـه

~~~~

نگو صدای من و تو گم میـشــــه تو همهمـــه ها

نگو ایــن سایــــه ی بدخــیــــم میــمــونه رو سر من

یکــی صداتو میــــشـنـــوه از اونــــور خاک زمــــیــــن

تنــــهــا ترانه میــــگـذره از مرزای هر سرزمیــن

~~~~

من و تو باید با هم کوه ها رو جابـــجا کنیـم

من و تو بایــد با هم دنیـــا رو هم صدا کنــیــم

رویـــاهات از یادت نرن آرزوهات تمــــوم نشن

دنــــیــا صداتــو میشـــنــــوه زنــــدگـــی رو فریـــاد بزن

~~~~

من و تو باید با هم کوه ها رو جابــــجا کنــــیم

من و تو بایــــد با هم دنـــیـــا رو هم صدا کنـیــــم

رویـاهــــات از یادت نرن آرزوهــات تمـوم نشــن

دنـــیــــا صداتــو میـــشــــنوه زندگــــی رو فریاد بزن

متن آهنگ آخر راهمون اگه توو دل مه پنهون میشه از ابی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا