متن آهنگ آلاله غنچه کرده کاش بودی و ميديدی از هایده

متن آهنگ آلاله غنچه کرده کاش بودی و ميديدی از هایده

نگــو نگــو نمــيـام نگــو نگــو نمــيـام

امـيـــد رو پر دادن ديــگـه سخـــتــه برام

حالــا که دسـت گلدون به ساقه گل رسـيــده

~~~~~~~

حالــــا که عطـــر آشــتــــی تو خونــــمــون پيــچيــــده

حالـا که خوب می دونـی دلــــم هوا تو کرده

حالــــا که بغـض و کيـنــــه پاشو کنـــار کشـيده

~~~~~~~

نگـو نگـو نمــيــام نگـو نگـو نمــيــام

امــــيد رو پر دادن ديـگـــه سخــــتـــه برام

آلــــالـــه غنچـــه کرده کاش بودی و ميـــديـــدی

~~~~~~~

کبــــوتــر بچه کرده کاش بودی و ميـديــــدی

گلـها چشـــم انتــظارن تا از در برسـی تو

گلــــهــــا قرق بهــارن کاش بودی و ميـــديــــدی

~~~~~~~

ميـــگن وقــــتـــی قاصــدک رو دوش گل سواره

خوشبـــخـــتــی ميــــاره کاش بودی و ميديـــدی

يه قمـری توی ايـــوون داره لونـه میـــزاره

~~~~~~~

ميـگـــن اومـــده کاره کاش بودی و ميـــديـــدی

حالـا که دســت گلـدون به ساقـــه گل رســـيـــده

حالـــا که عطر آشتــــی تو خونــمون پيچــيــــده

~~~~~~~

حالــــا که خوب می دونــی دلم هوا تو کرده

حالــا که بغــــض و کيــــنـه پاشــــو کنــار کشيــده

نگــو نگــو نمــــيام نگــو نگــو نمــــيام

~~~~~~~

امـيـــد رو پر دادن دیــگــه سختـــه برام

متن آهنگ آلاله غنچه کرده کاش بودی و ميديدی از هایده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا