متن آهنگ از این چشا اشک که از مسیح و آرش AP

متن آهنگ از این چشا اشک که از مسیح و آرش AP

خیلــــی دلــــم تنــــگــــه

گلـــای باغـــچــه رو چیــــدم من

ببــــیـن چه قشـــنــــگـه

لبــــاس نو پوشیـدم واست

+-+-+-+-+-+-+-

ببــین چه خوش رنــگــــه

بهــم میــاد یا نه

بد نشـدم من که

ببـین چقــدر آروم

+-+-+-+-+-+-+-

بغــضـمو قورت میدم نمـیــاد

از ایــن چشـا اشـک که

آروم بغــل کردم عکـسامــونـــو

بد نبــودم من که

+-+-+-+-+-+-+-

دلــمـــو گم کردم امـــا باز

خیلــــی دلــم تنــــگــه

آروم شدم سنـگــدل

آروم به گل

+-+-+-+-+-+-+-

چه آسـون نشــسـت دلــم ببــــیـن

آروم دل

دیــــگــــه بی تو من لبم به کی

خانــــوم بگـه

+-+-+-+-+-+-+-

کی میــــتــــونـه ایــــن دلــو سر و سامون بده

آروم دل چه آسون نشـــسـت دلــم ببـین

آروم دل دیگه بی تو من لبـم به کی خانــــوم بگـه

آســمــــون توهـــم یکـــم به من بارون بده

+-+-+-+-+-+-+-

آروم کشـیــدی اون ورو

اســــم تو مونـــده رو منـــو

خوب یادمــــه تو میــرفــــتــــی

چشـمـام با گریه گفـــت نرو

+-+-+-+-+-+-+-

امــا میــخـــوام بیـای بازم

خیـلـــی دلــــم تنـگه واست

آروم به گل نشــــست قلـبـم

هنوز کلــــی حرف دارم واســــت

+-+-+-+-+-+-+-

آروم دل

چه آســون نشــــســـت دلــــم ببـین

آروم دل

دیـــگـــه بی تو من لبـــم به کی

+-+-+-+-+-+-+-

خانـــوم بگه

کی میــتـونـــه ایــــن دلو سر و سامـــون بده

آروم دل چه آســون نشـــسـت دلــــم ببــــیـن

آروم دل دیــــگــه بی تو من لبـم به کی خانوم بگـــه

+-+-+-+-+-+-+-

آسمـون توهــم یکـم به من بارون بده

متن آهنگ از این چشا اشک که از مسیح و آرش AP

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا