متن آهنگ از عشق تاجداران در چرخ او چو باران از محسن چاوشی

متن آهنگ از عشق تاجداران در چرخ او چو باران از محسن چاوشی

آمــد بهـار جانــها ای شاخ تر به رقـص آ

چون یوسـف انـــدرآمـد مصر و شکـر به رقـــص آ

ای شاه عشــــق پرور مانـند شیـر مادر

*******

ای شیـــرجـوش دررو جان پدر به رقص آ

آمد بهار جانــهـا ای شاخ تر به رقـص آ

ای شاخ تر برقــــص ا جان پدر برقــــص آ جان پدر برقــــص آ

*******

از پا و سر بریـــدی بیــــپــا و سر به رقــص آ ای خوش کمـــر برقــص آ

از عشق تاجـــداران در چرخ او چو باران

آن جا قبا چه باشـــد ای خوش کمــــر به رقـــص آ

*******

در دســـت جام باده آمد بتـم پیاده

گر نیــــسـتــــی تو ماده زان شاه نر به رقــــص آ

چوگــــان زلــــف دیدی چون گوی دررســیـدی

*******

از پا و سر بریــدی بیپــا و سر به رقــــص آ

تیــغـــی به دست خونــی آمـد مرا که چونی

گفتــم بیــا که خیر اسـت گفـــتــــا نه شر به رقــــص آ

*******

از عشــق تاجــــداران در چرخ او چو باران

آن جا قبـا چه باشــد ای خوش کمــــر به رقــص آ

ای مســـت هست گشته بر تو فنا نبـــشــتـه

*******

رقـــعـه فنــا رســـیـــده بهـر سفــر به رقــص آ

در دســـت جام باده آمـــد بتــــم پیـاده

گر نیـــســـتــــی تو ماده زان شاه نر به رقص آ

*******

پایان جنـگ آمـد آواز چنگ آمـد

یوســـف ز چاه آمــــد ای بیـهـــنـــر به رقــــص آ

تا چند وعـده باشــد ویـــن سر به سجده باشــد

*******

هجرم ببـــرده باشد دنـــگ و اثــــر به رقــص آ

کی باشـــد آن زمـــانــی گویــــد مرا فلــانــی

کای بیــخــــبر فنــا شو ای باخبــر به رقــص آ

*******

طاووس ما درآیــــد وان رنگـــهـا برآید

با مرغ جان سراید بیبـال و پر به رقــص آ

کور و کران عالــــم دیــد از مسیــح مرهـم

*******

گفـتـه مســـیــح مریــــم کای کور و کر به رقص آ

مخــــدوم شمــــس دیــن است تبـریـــز رشــک چیـــن است

انــدر بهــــار حسـنــش شاخ و شجــر به رقـص آ

متن آهنگ از عشق تاجداران در چرخ او چو باران از محسن چاوشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا