متن آهنگ از من دلداده بی تو چی میمونه دلبر جانم از راغب

جان من به لب آمــد صبـرم سر آمــد افـــتــــاده به دامــت دل در گرو ات دادم و مارا چه ملـــامـــت

من که عاشــــق نبودم شدم دیوونـــه عشـق بلـا بود شدم من بلـا گردونت

از من دلــــداده بی تو چی میمــونــه دلـــبــــر جانـــم

راحـــت دل را دیـــدم که آوردی به چنگ من تســــلـــیــمــم دیگــــر بیــا با من نجـنــــگ

وای از عشــــق زیــبــــا و شور انـــگــــیـــزه هی تو میخــنـــدی هی من دلم میـریـزه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

راحــــت دل را دیـــدم که آوردی به چنــــگ من تســــلـیمــــم دیــگـــر بیــــا با من نجـــنـگ

وای از عشـق زیـــبــــا و شور انــــگیــــزه هی تو میــخـنـدی هی من دلم میـــریزه

هرچه کوشــیــدم نشـــد آخــــر زمــــیــن گیـرت شدم دل فراری بود از عشق و زنــجــــیـرت شدم

ای بسـوزد پیر عشـــق و عاشــقــی پیــــرت شدم به خودم آمـــدم و دیــــدم که درگیـرت شدم

راحــت دل را دیــــدم که آوردی به چنـــگ من تســــلــــیـــمـم دیـگــــر بیـا با من نجنـگ

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

وای از عشـق زیــبـــا و شور انـــگـــیــزه هی تو میـخندی هی من دلم میـریــــزه

راحــت دل را دیدم که آوردی به چنـــگ من تسـلــــیـمــــم دیگــر بیا با من نجـنگ

وای از عشق زیـــبـا و شور انــــگـیـــزه هی تو میــــخـنــدی هی من دلم میـــریـــزه

متن آهنگ از من دلداده بی تو چی میمونه دلبر جانم از راغب

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا