متن آهنگ امنیت ندارم پراید سوارم قدرت که سهله حتی شتاب ندارم از یاس و موئر

متن آهنگ امنیت ندارم پراید سوارم قدرت که سهله حتی شتاب ندارم از یاس و موئر

آگــــاه ا پشت پرده ها با ما رشــد کرد قطـــر نرده ها

تاریــــخ فقــط رنـگ عوض کرد تا بمـــونــــی تو سریال لوپ برده ها

آگــــاه ا پشــت پرده ها با ما رشــــد کرد قطـــر نرده ها

دردارو مســــخـــره کردن شد سرطــان بدخـیـم سوژـــه خنـده ها

دو تا توپ زیـر پای آزادی یه جا توپ که دیــــگـه جای ماهـــا نی

*******

برو به صفــــرای یارانـــه ها ببال میـلـیـادری کجا رفـتـــه آقــازاده بنـــال

پوکـیــــدم ایـــرانم هی بریــدم ویـرانم

جویــــدم حتی سیمـانــــم هی دویـدم بی جانـــم

امـــنـــیــت ندارم پرایـد سوارم قدرت که سهــــلــه حتـی شتـاب ندارم

وام سنـگیـــن آره بمـــال برادر نپـرس منـطقو ا لا کدوم کتــاب درارم

*******

میگـی چرا شعــــرام خرابن مردم مردم مردم مردم

راه نجـات ندارن مردم مردم مردم مردم

بی ارزشـــی جلــــو بازار هدف امــــید حبــــابــی آمــار غلــط

تو چرته سرباز و پاســدار شرف کلــــاغ رو گنــــبـد آســــتـــانــــه هدف

پر وعده وعـــیــد ولــی وزیــــر نه از کار افــــتادمـــو هنـــو ریـــسـم

*******

میــــلـــیــاردی زدم تو رگ چنـد ساله نمیــدونــم چمه چرا چیـــه هنو حریـصم

منـطــــق علم برابری حل میــشـــه تو چایـی سمـــاوری

قل قل خون مردم هوای خوب بوی گنـدم

کدوم کاخـو بریـــم به رانـــنــــده بگـو بره یه جا خودش از رو رنـدوم

ترس کبــــودی بالای اخـم انـــگــــشت اشـــاره ی بابـای تلــخ

*******

چشــم آرزومـو دار میــزنــم بمونــــه همـــه جوره خیـــال حاج آقا تخـــت

جو سنــگـیــن گلولــــه حاکم اشــــک غمـگــــیــن غروب خاکــــه

تنــاقضــــو کاشــتـن تو دل مردم مردم مردم مردم

پادگـان جنـــگـــی با توپ و راکــــت یا پارکــای رنـــگــــی با توپ و راکــــت

تفـاوتـو ساختــن تو سر مردم مردم مردم مردم

*******

تار میبیــنم نمــره چشــمـاتــــه زیـر زمــیــنــــی ام نوع نگــاته

زلــــزلـــه چی پ تن صداتــه مجــوز برا چی واسـه قلــدریــــاتـــه

جنــگـم رو سر پونــــد و ریـــالــه دلـــال حتـی قاچــاق قرص و میــاره

ناصر خسـرو تا صبح و بیداره سرش گرم به فخـــر پورش و ریالـــه

ساده بگــــم سر خرا کجــه اخـبـار کذب ته قضــاوتـه

*******

ایـــنـور در بحــــث لیــــاقــــت و حمـــاقــت اونور تلـــفیــق سیــاســـت و دیانت

بگـــو باز مشکـــل رپــمه هنـــر آســـیــــه ازت بغــــضش منم هی

شده یه پیــر عمــلـی ژولــــیده حالا مدافــع شدی میخـــوای فحــــش بش ندن هی

سنـــگــــیــــن ترافــــیــک تهـــرانــم یه جا پتـــک به دســــت یه جا امــــدادم

میـــدونــــم تو این آشــفـتــه بازار ده سال دیـــگـــه درک میـــشـه کار امــــســـالــــم

*******

چشــــمــه ی شعـــرام تو دل دریاس کوهــســـتــان و پرواز

قلم اسـلــحــــه دسـتـــم سربــاز قلــبم قلـعــــه ی فریـاس

آگــاه ا پشــت پرده ها با ما رشـد کرد قطـر نرده ها

تاریــــخ فقـط رنــــگ عوض کرد تا بمــــونـی تو سریـــال لوپ برده ها

آگــاه ا پشــــت پرده ها با ما رشـد کرد قطـر نرده ها

*******

دردارو مسخــــره کردن شد سرطـان بدخیـــم سوژـــه خنــده ها

متن آهنگ امنیت ندارم پراید سوارم قدرت که سهله حتی شتاب ندارم از یاس و موئر

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا