متن آهنگ انداختم پایین سرمو بازم آخرم نموندی از مسیح و آرش

متن آهنگ انداختم پایین سرمو بازم آخرم نموندی از مسیح و آرش

نالوطـــی گذاشـتی پا رو چی

دنــبــــال چی بودی توو رابـــطـمــون با موچـــیــن

بی مرام ببــیـــن هنـوز هم ایـــنـورام

ببـیــــن نشد که از فکــــر تو درام

بی معــــرفت بدون که بدم میـــاد من ازت

+-+-+-+-

با اینـــکه میـتــونست رکــــب نزد

دلـم به عشــــقمون لگــد نزد

بی معـرفت بدون که بدم میاد من ازت

با اینـکه میتونـــســت رکـــب نزد

دلــــم به عشــقـــمـــون لگــد نزد

+-+-+-+-

با ایـنــکـه میشـد باشـــه جای خالــــیــــت

حتــی وقــــتــــی بودی

انـداخـــتــم پایــــیـن سرمـــو بازم آخرم نمـونــدی

تو میــــدونـــســتی که ایـن دل چجــوری داغــــونتــه

نگــفــته بودی نه که بی مرامــــی ته قانـــونــتـه

+-+-+-+-

بی معــــرفـت بدون که بدم میاد من ازت

با ایــنــــکه میــتــونــســـت رکـب نزد

دلــــم به عشقمـــون لگد نزد

بی معــــرفــت بدون که بدم میـــاد من ازت

با اینـــکه میـــتونســت رکــب نزد

+-+-+-+-

دلــــم به عشـقـمــــون لگـــد نزد

متن آهنگ انداختم پایین سرمو بازم آخرم نموندی از مسیح و آرش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا