متن آهنگ انرژی منفیات شدم یه ردی از شهاب مظفری

متن آهنگ انرژی منفیات شدم یه ردی از شهاب مظفری

میــدونـــی من پرم یه ذره

دورم بزنــی هم خیـــالــــمم نیســـت

هر چی خواســـتـم شبیــــهــــش دقـــیــقـــا

🎵🎵🎵🎵

توو سرنـوشـت دوتـــامـــون هم نیـســت

دیـــدی خوردیم بد به گره

از دسـت که بره دل برنمـیگـــرده

🎵🎵🎵🎵

تهــش میـگــیـــم چیـزی نشـــده

طفـلـــکی یه کم بچگی کرده

هی قفــلی قفــلی میــــزنی

🎵🎵🎵🎵

چی میخــــوای از این تن خط خطــی

هی طعـنــــه زمـــزمـــه زیـــر لب

انـرژـی منـــفـیــات شدم یه ردی

🎵🎵🎵🎵

با کی بد تا میـکـــنـــی

هی وا میشــــه رومــون توو همـدیـــگـه

توو گوشـــت کی میــــخـونـه

🎵🎵🎵🎵

بگـــو نمونـــدنـــو کی یادت میــــده

تو از اون اول میزون نبــود حالــت

عادتـــت شد دلــــم بیــــفـــتــه دنــــبــالــت

🎵🎵🎵🎵

تقـــصــیــــر من بود دادم پر و بالـــت

دیـدی آخــــر سر کجـا رســیـــد کارت

تو از اون اول میــــزون نبــود حالـت

🎵🎵🎵🎵

عادتـــت شد دلـم بیــــفـــتــه دنــبـالـــت

تقـصــــیــر من بود دادم پر و بالــــت

دیــدی آخــر سر کجــا رسیـــد کارت

🎵🎵🎵🎵

درگیـره با دل پر من

خاطــــره هات مثل خره باهــامه

نه دیـگــه هیچ راهی نمـونده

🎵🎵🎵🎵

برنــمــــیــــگرده اون حســـای سابـــق

کار از کار گذشتــــه ای وای

گذشتــه از سرمــون آب انگـــار

🎵🎵🎵🎵

شب و روزام یکی شده

بعد تو افــــتــــادم رو دور تکــرار

هی شاکـــی میـشـه تو با کی

🎵🎵🎵🎵

حالـت خوبه اصا میـدونــــی

یادم نی یه بار بیـــای بگــی

مثــــل قدیــمــا با من میـــزونـی

🎵🎵🎵🎵

هی طفـره میـری از ایـنکه

نمــیتـــونـــی پای حرفـات باشــی

به خیالت فکـــر میکـــنی

🎵🎵🎵🎵

با ایــن کارا میــتـونی برنـــده باشــــی

تو از اون اول میـــزون نبـــود حالـت

عادتـــت شد دلــــم بیـــفـتـــه دنبــالـــت

🎵🎵🎵🎵

تقــصـیـر من بود دادم پر و بالــــت

دیدی آخــــر سر کجا رســیــــد کارت

تو از اون اول میــــزون نبـــود حالت

🎵🎵🎵🎵

عادتــت شد دلــم بیفــــتـــه دنـــبــالـت

تقـصـــیر من بود دادم پر و بالـــت

دیـدی آخر سر کجـــا رســـیـــد کارت

متن آهنگ انرژی منفیات شدم یه ردی از شهاب مظفری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا