متن آهنگ انقده موندم که بیایی این زندگی روح منو برد از بهنام بانی

متن آهنگ انقده موندم که بیایی این زندگی روح منو برد از بهنام بانی

وســــط ایــن خیــابــونا دور از تو من جون و تنـم مرد

انقــده مونــدم که بیایـی ایــن زنــدگــــی روح منو برد

هر چی که میــــخـــواستــم تورو به دست بیــارمــت نشـــد

«««««««««

انگــــار از اون شبـــاس که من گریـــه کنــــم تا خود صبـــح

تا خود صبـح

هرجــــا برم باز نمـــیــــشــــه که تورو فرامــــوشت کنــــم

«««««««««

هرجــــا بری تو محالـــه از قلـب خودم دورت کنــم

دیــــوونــگـــیـــمـو بذارش پای ایـــنـــکه مجــــنـونـــت شدم

هرجـا برم باز نمـیشه که تورو فراموشـت کنـــم

«««««««««

هرجـــا بری تو محالــه از قلــب خودم دورت کنـم

دیـــوونـــگیـــمو بذارش پای ایــــنـــکــه مجــــنــونـــت شدم

تنــهام نذار منـو با ایــن خیــــابونــا و با ایــن زخـــمـــای کاری

«««««««««

تنـــهــام نذار یکــم گوش بده حرفـامو مگه تو دل نداری

تو دل نداری

هرجــا برم باز نمــــیـشــه که تورو فرامــــوشــت کنـــم

«««««««««

هرجـا بری تو محـاله از قلب خودم دورت کنم

دیــوونـــگـــیــمـــو بذارش پای ایــــنـــکــــه مجنونـــت شدم

هرجــا برم باز نمـــیـشــه که تورو فراموشــــت کنـم

«««««««««

هرجـــا بری تو محـــالــــه از قلـب خودم دورت کنـم

دیــوونگـــیمــــو بذارش پای ایــــنـــکـــه مجــنـونت شدم

متن آهنگ انقده موندم که بیایی این زندگی روح منو برد از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا