متن آهنگ انقده میکنی تبلیغ خودتو از امیر تتلو

متن آهنگ انقده میکنی تبلیغ خودتو از امیر تتلو

بگـــو کی بگـــو کی

بگــــو کی بگــــو کو

کجـــاسـت

بگـــو کرم توو دهــنت بگـــو ها

تقـصــیر من نیســـت تقـصــیره توه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

کاری کردی بهــت بد پلــیه کنــه

انـــقــــده میــکــــنــــی تبــــلـــیــــغ خودتـــو

یهو پره سگ میــــشـه دورت

دلم پره سنـــگ ریـزه شده حیـف

پاهام انــگــــار زنـــجــــیره شلـه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ولی کیف میـکنــم بالـم سبـکــه نیـســـتـــی

انــــگـــار کســــی نیـســــت سنـــگــــیـنــــش کنـــه

بگـــو کی حالـمـــو بد نکـردی

کی راهـمـــو سد نکـردی

بگــو کی لعــنــتـی بگــو کی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگــو کی روزمـــو شب نکــــردی

کی توو جمـع منـــو موذب نکردی

بگـــو کی ها لعـــنـــتــــی بگـــو کی

بگـو کی

مخــو سوراخ میـکـنــه حفــاری

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

مغـــزمـو گاه و رفـت خوابـیــد

بعده یه عمــر کف خوابــی

شدیــم بازیـچــه ی یه هشتـــادی

آبرو ریــزی بد رفـــتاری

نمــیــــفــــهــــمــدت وقـــتــی حرف داری

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

حق داری تنهـا شی

اصـــا حق داری بد باشــی

کی راهـــمـو سد نکــردی

بگــو کی حالمـو بد نکـــردی

شبــا تیــره بود شده تیــره تر

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

چشـــا خیــــره بود شده خیــــره تر

یه وحــــشی خیـــره سر

ههــه کی خر

شب بیـدار پنـــچـر گل

ظهــــر پا میشــــم عجــــلـه طور

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

روزگـار لجـن گوه

دیــــگــه وقــــت ته لجــنــه اوه

با همـــه کارد و پنـــیـر

از نظـرم همـــه کخـلـن

مغزو پر آرد و خمــــیر

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

باغ وحـش تهرون منــه

بکــــش کنــار پاتو امـــیــر

امــــا یه چی داد میـزنــه توو سرت

فقط جلو پاتـو نبـــیـن

بگــــو کی تو فهمـــیـــدی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من چمــــه چه مرگـمـــه

بگو کی مســــولـه اون

چیــزایـــی که ول کردمه

بگـو کی فهــــمــیــــدی قبـل ایــــنکه

بگم چهــل مرتـبــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگـــو کی باعـث سنــگـیـــنـــی

این پاهــای ولگردمــــه اه

بگـــو کی عوضی

بودی فکــــر من و این خونـه

برو که بعــــد از ایــن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

هر کی حس منـــو میدونـه

برو که دیــــگــه بدم میــــاد ازت

گوش نکـن به چرنــدیــات اصا

بدو برو که خون لازمــم و

جایـی هم حرفـــی ازم زیـــاد نزن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگـــو کی حالــمــو بد نکــردی

کی راهمو سد نکـــردی

بگـــو کی لعــــنتــــی بگـــو کی

بگو کی روزمو شب نکردی

کی توو جمـــع منو موذب نکـــردی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگـو کی بگـو کو بگـو کی

ببیــــن بنـی آدم اعضــــای یکــــدیــگـرنـــد

مثـلـــا تو از به بعـد کی مایـی

بگو کی

بگو کی ایـنـــطوری کردت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یه نگــاه کن به اون رنـــگ و رخ زردت

به اون صورت بی روح و بد و سردت

خودتو توو آیــــنه دیدی

بگـو کی ایــنــطوری کردت

پر شهـــوت شدی و دشــمـــن و ضربـــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همــش پشت سرت حرفـه

بگـــو کی

تو آخـــرم همـمـــونــــو به ا میـــدی

بگـو چی شد که ایـــنــــطــور شد

پر از حرفــــم پره طعنـــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگــــو کی ایــــنـجــوری شدی چرا تازگــیا

حتـی لبــاتــم دیـگـــه بد طعمــــه

ایــــن دیــــگــه بگــیــی شد

بگـو کی با همه قاطی شدی و

کر کر و خنده

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

فقط اخم و غم و بحـث تو با منــــه

بگــــو کی آخــه بد شدی تو ایــن همـــه

بگـو کی ها

بگـــو کی حالــمــو بد نکردی

کی راهــــمـــو سد نکــــردی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگــــو کی

بگـو کم توو دهــنـــت

لعنـــتــی بگـــو کی

بگو کی روزمــو شب نکـــردی

کی توو جمـع منــــو موذب نکــــردی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگــو کی لعــــنـــتـی بگــو کی

ببیـــن هر کس بد ما به خلــــق گویــد

ما کیــمـون هم حســــاب نمــیـکــــنیــــم

خودتـو بکـش بلاک

بگــــو کی بعــــضــا وقــــتـا هم همـــه چی بگــس

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ولــی نه مثل لاس وگــاس خلـــاص

متن آهنگ انقده میکنی تبلیغ خودتو از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا