متن آهنگ انقد دوست داره دلم که از تو می گیره نفس از کامران وهومن

از وقتی که کنــارمــی دنــــیـا برام جوره دیـگـس

انقــــد دوســــت داره دلـم که از تو می گیره نفس

انــقـــد دوست داره دلــــم هرجــــا برم کنــارتـــم

وقتـــی نبــــاشــــی دیوونــم گوشـــه گیـرم یا ساکـــتــــم

🎵🎵🎵🎵🎵

دیــوونــــتـم دیــوونــــتـم دیـــوونه ی دو تا چشـات

شیریــن تریــــن شیریــنه من بمـیــــرم واسـه اون نگـــات

دســــتــــاتــــو بده دســــت من تا با تو هم قدم بشـم

هر لحــظـه باهــــاتـــه دلـــم دور نمیـــشـه از تو چشــم

🎵🎵🎵🎵🎵

دیـوونـتـم دیـوونـتـم دیوونــــه ی دو تا چشـــات

شیــریــــن تریـــن شیــریــــنه من بمــیــــرم واسه اون نگـــات

دســـتــــاتـــو بده دست من تا با تو هم قدم بشــــم

هر لحـــظـــه باهـــاتـه دلـم دور نمـیــــشـــه از تو چشــم

🎵🎵🎵🎵🎵

آرامـشت خواستنـیـه دلبـســــتگـیـــم حقیــقــــتــه

برای خوشــــبــــخـتــیــــه من این بهـتـریــــن فرصــــتــــه

کنـــار تو با هر قدم عالـــیــه لحــظـه هام

قشــــنـگ تر از ایـــن مگـــه هست دیـــگــــه چی میــــخــــوام از خدا

🎵🎵🎵🎵🎵

دیـوونــــتـم دیـوونــــتـم دیـوونــــه ی دو تا چشات

شیـــریــن تریــن شیـــریــنه من بمـیــــرم واســه اون نگـات

دسـتاتـــو بده دسـت من تا با تو هم قدم بشـم

هر لحــظـه باهــــاتـه دلــم دور نمیــشــــه از تو چشم

🎵🎵🎵🎵🎵

دیــوونـتم دیــوونـتم دیـــوونـه ی دو تا چشــات

شیریــــن تریــن شیریــــنه من بمـیرم واســــه اون نگات

دسـتــــاتــــو بده دسـت من تا با تو هم قدم بشم

هر لحـظـــه باهـــاتـه دلـم دور نمـیـــشه از تو چشـــم

متن آهنگ انقد دوست داره دلم که از تو می گیره نفس از کامران وهومن

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا