متن آهنگ انقد همه چی باهات تکمیله که همه زندگیمو بستم روت از آرمین زارعی

متن آهنگ انقد همه چی باهات تکمیله که همه زندگیمو بستم روت از آرمین زارعی

عجیــب شدیم بهـم وابــــســته جدا نکــردنی با هم چفـت

تو فقط بخــــنـــد که خنده میــــاد به ایــن صورت با مزه

بیا نزدیــک و بغـــلـم کن میــدونـــی که تورو بلــــدم چون

انــقـــد تو خوشــگـلــی و نابی که قلــبم میــزنــه تو بدنـم تنــــد

^^^^^^^^^^

من خوب میشــم باهــــات هر روز پیــشــــم باش خط عشـــق رو قلــبــــم مونــــد

انــــقــد همــــه چی باهــــات تکــــمـــیـــلـــه که همــــه زنــدگــــیــــمـو بستــــم روت

دیدی گفــتــم تورو حتـمـــا میـــگیـرم دیگه دوستـامـو کمـتـر میبـــیـنــم

جلـو روت میگـــم دوســت دارم از ایــــن لحـظــه حتمـا یه عکـســـم میــگــیـــرم

^^^^^^^^^^

دوســت دارم ببیـــن با تو چقــــدر خوبــه حالــم دوســت دارم من تو و این رابــــطـمــــو حس خوب بهـــش دارم

آره من دوســـت دارم بایــــد بگـذره شب و روزت با من من دوســـت دارم تو فقـــط حق داری زل بزنــــی تو چشـمـا من

با تو میــشـه حواس پرت همـــه ریـــجــکت تماس رد تو انـــقـــدر شیـک و خوشــــگلـی آدم بایـــد باشــه برات سرد

میـشــــه خیــالـو خلــــاص کرد میـشــــه آیـنده رو لحــاظ کرد میـشــــه کنـــارت همــــه سخــــتـــیــارو مشکلـــاتــو هم تراز کرد

^^^^^^^^^^

با خنده هات منــو کشــــتـــی بله فقــط با تو خوش میــــگـــذره ما بهـترین مکـــمل همــیم و مهــمـم نیــســت کی خوشـــتیــــپ تره

به تو گرمــــه من پشـــتـــم و انرژی منــــفـــیـارم کشـــتم چه خوب شد که خودم انـــداخـتم تو دســتـــات انگشــتـــر

دوســت دارم ببـــین با تو چقــــدر خوبه حالم دوســت دارم من تو و ایــــن رابــطـــمــو حس خوب بهـش دارم

آره من دوست دارم بایــد بگـــذره شب و روزت با من من دوست دارم تو فقط حق داری زل بزنــی تو چشـــمـا من

متن آهنگ انقد همه چی باهات تکمیله که همه زندگیمو بستم روت از آرمین زارعی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا