متن آهنگ انگار تو اسمونم این حال دل دیوونم از امین رستمی

متن آهنگ انگار تو اسمونم این حال دل دیوونم از امین رستمی

عشق دلـم تو شدی تمـــوم قلــبــــم

مال خودم میـشـی آروم آروم و کم کم

وقــتــــی تویــی کنارم

حال خوبــی دارم وای به دل بی قرارم

آروم آروم و آسه ایــن دل داره میره واســـه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

تو دل تنــــهــــام انــــگار یه عشـــق خیــــلـــی خاصـــه

انـگـــار تو اسـمونـم این حال دل دیــــوونـــم

فقـط خودم میــــتـــونم حرف تو چشــاتــــو بخـونــم

عشق دلــم تو میـــشــی چه دل روان پریـشــی

بایـد تو مال من شی مال اون که

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

زنـــدگـــیـشـــی

عشــــق دلـم تو میــــشــــی چه دل روان پریــــشـــی

بایــــد تو مال من شی مال اون که زندگـــیـشــی

قلـــبـم نمــیزنــه قلــــبــت مال منــــه از تو دل نمــیـــکـــنه عشـق دلــم

تو فال خود منـی منـــو پس نمــــیـزنــــی

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

مال خود منــی عشــــق دلـــم

آروم آرووم و آســـه این دل داره میـــره واســـه

تو دل تنهـــام انــگار یه عشــــق خیـــلـی خاصه

انـگار نو اسمونــم ایــن حال دل دیــوونم

فقـط خودم میــــتـونـم حرف تو چشـاتــو بخــونم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

عشـــق دلم تو میــشــــی چه دل روان پریــشـــی

بایــــد تو مال من شی مال اون که

زنـــدگــیــــشــــی

عشــق دلم تو میــشـــی چه دل روان پریشــی

بایـد تو مال من شی مال اون که زنـــدگــــیشــی

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

عشق دلم تو شدی تمـوم قلـــبم

مال خودم میــشـــی آروم آروم و کم کم

وقــــتی تویــی کنـارم حال خوبـی دارم وای به دل بی قرارم

متن آهنگ انگار تو اسمونم این حال دل دیوونم از امین رستمی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا