متن آهنگ اومدی غرقت شدم بین این همه آدم از پازل بند

متن آهنگ اومدی غرقت شدم بین این همه آدم از پازل بند

خیــــلـیـــه من به یکـی بگـم دلم بد جوری بهــت وابــســــتـــه ست

بزار آب از سر من بگــذره دستــام جلــو چشمــات بســـتـه ست

تو زرق و برق چشم تو عشـقــــمــــو پیــدا کردم

به سرم زده با تو دنیـا رو بگـــردم

دنـــیــا رو بگـردم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

مثــــل سونــامــــی زدی به ساحلـــم

تو چیکــــار کردی با دلـــم

هرجـــا که تو باشـــی پیشــــتمـــو

دور نمـــیـمونـــه فاصــــلم

مثـل سونـــامــی زدی به ساحــلـم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو چیـــکـار کردی با دلـم

بیخـیــال بزار برن همـــه

تش تو میمـونی واسه من

اومــدی غرقــــت شدم بیــــن این همـــه آدم

میــدونی چشم های نازت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

باعــث که ایــن شده حالم

من بی تو گم میشم

وســــط شهــــر و شلــــوغیـش

اصــلــا فکـــرشـم نمـــیـکردم که

سخـت بشـــه دوریــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

مثــــل تو آخـه قلــب کی انــقـــد پره از احــــســاســــه

روی من حساســه

عشق تو مگـه میـشه که تو قلــبم یه روزی اشـباع شه

نبـاشــی و تنــهــــا شه

مثل سونامــی زدی به ساحـلـم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو چیـــکار کردی با دلـــم

هرجــا که تو باشی پیــشــتــمــــو

دور نمــیـــمـونــه فاصــلـم

مثــــل سونـــامـی زدی به ساحلـــم

تو چیـکــار کردی با دلم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بیـــخــــیال بزار برن همــه

تش تو میمونـی واســـه من

مثـــل سونــامــــی زدی به ساحـلــــم

تو چیــــکــار کردی با دلــــم

هرجـــا که تو باشی پیـشــــتـمو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دور نمــــیـمــونــه فاصــــلم

مثـل سونامی زدی به ساحلـــم

تو چیکار کردی با دلــــم

بیـخـیـــال بزار برن همه

تش تو میـــمــــونــــی واســه من

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

مثل سونامـــی زدی به ساحــــلــــم

تو چیکـار کردی با دلــــم

مثـل سونــامـی زدی به ساحــلـم

تو چیــکـــار کردی با دلـم

متن آهنگ اومدی غرقت شدم بین این همه آدم از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا