متن آهنگ اونکه پشت گریه هاش پنهون شده از مسیح و آرش

متن آهنگ اونکه پشت گریه هاش پنهون شده از مسیح و آرش

زدی پر

فکــر میـــکــنم با منـه واقــعــــا دلت

تو خواســتـی خاطـرت راحـت از یادم بره

*-*-*-*-*-*-

من هنــــوز قلـبم نمیـشــه باورش

یادگــــاریاتـــو از دم دارمش

بد اومـد

*-*-*-*-*-*-

پشـت هم خونــــه برام زنــدون شدش

من اونـم

اونــکــــه پشــت گریـه هاش پنهــــون شده

*-*-*-*-*-*-

من تموم خنــده هامـــو جا گذاشــتـم

پس چرا دســـتــــات منــو تنــهــا گذاشـــت رفـــت

رفـتـن تو ایــــن آدمـو راحـت عوض کرد

*-*-*-*-*-*-

تو بیـن راه یهـو دلت چیـــو هوس کرد

لبـــخـــنــد توام بعـــد تو با من تلـف شد

ایـن آخرا رفــتــارتـــم واقعــــا عوض شد

*-*-*-*-*-*-

رفـتـن تو ایـــن آدمـــو راحـــت عوض کرد

تو بیـــن راه یهو دلــــت چیـــو هوس کرد

لبـخنـد توام بعــد تو با من تلـــف شد

*-*-*-*-*-*-

این آخــــرا رفـــتـارتم واقــعا عوض شد

چی مونــــده بود روی دلـت که نگــفـتــــی میــخــــواســـتــــی تهــــش بد بزنــــی بهـم

رو عکــسات هشتــــگ بزنـــی عشــــق

*-*-*-*-*-*-

دیــگــــه از سرت پریـــده

دیــــدی بازم آخـــر شدی غریــبــــه

عوض شدم راحت تویــــی دلـــیــــلـــش

*-*-*-*-*-*-

چی مونـــده بود ثابت کنـــم بهـت

که تورو عاشـــق کنمــــت

رفــــتـــن تو ایـن آدمــو راحت عوض کرد

*-*-*-*-*-*-

تو بیــــن راه یهو دلـــت چیــــو هوس کرد

لبـــخــــنــد توام بعــــد تو با من تلـــف شد

ایـــن آخـــرا رفتارتم واقعـــا عوض شد

*-*-*-*-*-*-

رفتـن تو این آدمـو راحــــت عوض کرد

تو بین راه یهـو دلــت چیــو هوس کرد

لبـخـــند توام بعــــد تو با من تلـف شد

*-*-*-*-*-*-

ایـن آخـــرا رفتــارتم واقـــعــــا عوض شد

متن آهنگ اونکه پشت گریه هاش پنهون شده از مسیح و آرش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا