متن آهنگ اون که میخوامی عشق و رویامی از معین

متن آهنگ اون که میخوامی عشق و رویامی از معین

عاشــــق زارت منـــم مجنــــون دیدارت منـــم

بیـــمـار بیـــمـارت منـــم من

اومـــدی مسـتــم کنـی از بی کســــی خســــتــــم کنـی

+-+-+-+-+-+-+-+-

جوری وابـــســتم کنـی تو

خوش نه سازم تویــی باران آوازم تویــی

هر چی که میـــســازم تویی تو

+-+-+-+-+-+-+-+-

بهــــتـریـن درمــونـمـــی چشــــم و چراغ خونـمــــی

هر چی که من میـــخــــونمـی تو

کل دنــــیــامـــی نور چشـــمـامــــی

+-+-+-+-+-+-+-+-

اون که میــخوامــــی عشق و رویامــی

فکــر فردامــــی تا ابـد بامــــی

عاشـق زارت منــــم مجــنــون دیـــدارت منــــم

+-+-+-+-+-+-+-+-

بیــمـــار بیــمـــارت منـــم من

اومـدی مستـم کنـی از بی کســـی خسـتـم کنـی

جوری وابــــســتم کنـــی تو

+-+-+-+-+-+-+-+-

خوش نه سازم تویــی باران آوازم تویــی

هر چی که میـــســـازم تویــی تو

بهــــتــــریــن درمـونــــمــــی چشــــم و چراغ خونــمـی

+-+-+-+-+-+-+-+-

هر چی که من میــخـــونـــمـــی ت

کل دنــیـامــی نور چشــــمــامی

اون که میــخــوامــی عشق و رویـــامـی

+-+-+-+-+-+-+-+-

فکــــر فردامی تا ابـد بامـی

متن آهنگ اون که میخوامی عشق و رویامی از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا