متن آهنگ اگر که مادیان خسته اگر طناب هم پاره از محسن چاوشی

متن آهنگ اگر که مادیان خسته اگر طناب هم پاره از محسن چاوشی

نه جیـک جیـک مسـتــانـت

نه سردی زمــــســــتــانــت

رجــــوع کن به دســتــانـت

که روز های بســـیــــاری که ظلـــم ها روا کردی

~~~~~~~

به دســت های بســیــــاری

شبــانــه مرد گاریچی به خانــه میــکـــشــد خود را

اگـــر که مادیان خستـــه اگـــر طنـــاب هم پاره

درون مرد همــواره کشــــیــــده میــشـود باری

~~~~~~~

مریــض حالیـــم خوش نیـــسـت نه خواب راحــتــی دارم

نه مایــلــم به بیــداری

درون ما تفــــاوت هاســـت تو مبتـلــــا به درمــانــی

نه من دچــــار بیـمـاری

~~~~~~~

کنــار تخـت میخــــوابم مگــر هوا که بنــد آمـــد

نفس کشیـــدنــــت باشـــم

تو روز میـشـوی هر شب و صبح میـشـوی هر روز

تو خواب راحـــتـی داری

~~~~~~~

خیــال بافـــیــــت بد نیــست

خیــال کن که خواهی رفـــت

همــــیـن که رفتــی و مردم

تلـــاش کن که برگــردی

~~~~~~~

و در کمــال خونــــســـردی مرا به خاک بســپــاری

زیــاد یاوه میــگــــویــم گره بزن زبــانــم را

زیــاد از تو مینـــوشــــم بگــــیر استـــکـانم را

بگــــیر هرچـه را دارم ببــخــــش هر چه را داری

~~~~~~~

مریــض حالـی ام خوش نیــــست نه خواب راحــتــــی دارم

نه مایلــــم به بیــــداری

درون ما تفــــاوت هاســت تو مبــــتلـا به درمـــانـــی

نه من دچــار بیــمــاری

~~~~~~~

کنـار تخـــت میــــخــوابـم مگـر هوا که بند آمـد

نفــس کشــیــــدنـت باشــم

تو روز میـــشـــوی هر شب و صبــــح میـــشـــوی هر روز

تو خواب راحـتــــی داری

~~~~~~~

تورا شبانــه تا هر شب به روی شانه خواهــــم برد

تورا شبانه خواهم مرد

شبــــانــه های لب هایـم لبانه های شب هایـــت

شبانـه های بیــــداری

~~~~~~~

چه بی قرار و سنــگـیـــن بار به خانــه میــــکــــشــم خود را

چه بی گدار در قلــبـم زبـــانــه میــکشــــی خود را

من از تو سخــت دلـگـیرم تو از که سخــت بیــــزاری

متن آهنگ اگر که مادیان خسته اگر طناب هم پاره از محسن چاوشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا