متن آهنگ اگه فکر میکنی دست میکشه ازت از ماکان بند

متن آهنگ اگه فکر میکنی دست میکشه ازت از ماکان بند

هنـــوزم ایــــن قلـبـم به دلــت گیــره

هنـوزم نگــاهان نفــس گیـره

یکم با ایــــن عاشـــق مدارا کن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

آره یکـم با ایــــن عاشـــق مدارا کن

عجیـبــه تا حالا نخــونـــدی از تو نگــــام

یا وقـتـــی تو هســتــــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

یه بنــــد میـلــــرزه صدام

همــــش واســه ایـــنـــه که دلـــم گیــره

آره همــــش واســـه ایــــنــه که دلــم گیــره

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

قبـــولــش کن این دلــمـــو

این دل عاشـــقــمــو

اگـــه فکـــر میکـــنــی دســت میکشـــه ازت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

اشـــتــباه کردی

تمــومش کن کابوســـمـو

بذار بیـــدار بشــمـــو ببـیـــنـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همــه چی واقـــعــــیــــه و تو به ما نگـــاه کردی

طرف حســـاب دلـت منم بذار

بهت رک بگم بایـد عاشق خودم باشــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

حتــــی شک نکـنــی یکــم

منـــو یه روز نبـــیـــنــی

تو مســیر نگـام نشیــــنـی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

تمــــوم دنــیــا برام دیــــگــــه

بی معــنــی خنــــده هات

در حد یه عادت میـخوام که نباشــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

احســاس ما دوتـا بایـــد عاشـقـی باشه

قبولــش کن ایــــن دلمو

ایـن دل عاشــقــــمــــو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

اگه فکــــر میـکنـی دســــت میــکــــشــه ازت

اشــــتـبــــاه کردی

تمــومش کن کابــوسـمو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بذار بیـدار بشـــمــــو ببــــیــنـم

همه چی واقـــعیـــه و تو به ما نگاه کردی

متن آهنگ اگه فکر میکنی دست میکشه ازت از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا