متن آهنگ اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا از امید

متن آهنگ اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا از امید

اگه اهـل صفـــا باشــی زخـــودخواهـــی رها باشــی

دلت با ما یکــی باشه ز من من هاتـــهیـــبــاشی

جدا از کبـر و خودخــواهـی بگــو با ما تو همــراهــــی

+-+-+-+-+-+-+-

اگــــه همره شوی با ما نمـــیـــشـــه مشکـــلی پیــــدا

به رنــگ آســمـــون بنگــر همـه یکرنــگی یکســــر

همـــه کوه و همـــه صحرا ز وحــدت گشتـــه پابـرجا

+-+-+-+-+-+-+-

به هر جان و گلـــی بینی نشان دارد ز یکـرنـــگـی

شب و عشـق و گل و شبنم که گشـــته یکـصــــدا با هم

به سر شوری اگـر داری به دل نوری اگـر داری

+-+-+-+-+-+-+-

بیــــا با ما بیــــا با ما به گلـزار محــــبـت ها

اگــه اهـل صفـا باشــــی زخــودخــــواهی رها باشــــی

دلــت با ما یکی باشـه ز من من ها تهــی باشـی

+-+-+-+-+-+-+-

جدا از کبــر و خودخـــواهـــی بگــو با ما تو همـراهی

اگـه همـره شوی با ما نمـــیشه مشــکـلــــی پیــــدا

به راه وحـدت یاران شوی یک دل تو با جان

+-+-+-+-+-+-+-

چو شمـــع وحــدت افــروزی برای صلــح و پیروزی

بیــــا مهــر و وفــــا را رو ره عشـق و صفـا را رو

مکـن از دوستان دوری که تو خود شمــع پر نوری

+-+-+-+-+-+-+-

ببـین اهـل کجـــا هسـتـی تو خود نور خدا هسـتـی

محــــبت کن کنــــارم باش تو اوج ایــن صدا هســـتــــی

اگه اهــل صفا باشــی زخــودخـــواهـــی رهـا باشــی

+-+-+-+-+-+-+-

دلت با ما یکــی باشه ز من من ها تهی باشــــی

جدا از کبــــر و خودخـواهـی بگــو با ما تو همـراهی

اگـــه همـــره شوی با ما نمــــیـشــــه مشـکــــلــی پیـــدا

متن آهنگ اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا از امید

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا