متن آهنگ اگه پیشت نباشم باشه به جام آخه کی از مهراد جم و سینا سرلک

متن آهنگ اگه پیشت نباشم باشه به جام آخه کی از مهراد جم و سینا سرلک

چرا ساکتـــی

اگـــه پیـشـت نبـاشــم باشـه به جام آخــــه کی

تو میــتــونـــســتی نخــواستـی و یادت نیست

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

همــه جا رفــــتـــی و به من

حواسـت نیســت حواسـت نیســت

یکـــی نیـــســـت مثــل تو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

که دوبـــاره بیاد و بخـواد ببــــره دلـمــــو

ببـــره دلـــمــو

نمــیشه هیــــچــکــــی که تو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جای تو با کسی پر نمــــیـــشــه

دیـــگـه نیـــست مثـــل تو دیـــگـه نیـــست مثـــل تو

تو مگه دوسـم نداشـــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

چرا رفـــتــی تنــــهــام گذاشتی

دور شدی تو بی بهونـه

هیــــچکــــی مثل تو یه من که پاش نیـــســـت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو مگه دوســـم نداشـــی

پیـــشم میموندی غم نداشـــتــــی

چیـزی توو دلــت نمــونـه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جز تو توو دلم که هیــــچکــی جاش نیسـت

تو مگــــه دوســم نداشی

چرا رفــــتـی تنهـام گذاشــــتـــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دور شدی تو بی بهــونــه

هیــچـــکـی مثــــل تو یه من که پاش نیــــســــت

تو مگـــه دوسـم نداشی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

پیشــــم میـمــــونـــدی غم نداشـــتــــی

چیــزی توو دلــــت نمــــونـــه

جز تو توو دلــــم که هیچـــکـــی جاش نیـــســـت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو مگه دوسـم نداشـــی

نذار بشـم شکــــســــتـه تر

بازم به من یه سر بزن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

یا بذار اینجــا بمـــیـــرم

یا بیـــا ایــــن قلــبــو ببـر

رو در و دیــــواره دلــــم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

عکس تو با عشـق میــــکـــشــم

هرکــــیــــو دوتـایــی میبــیـنــــم از ته دل آه میـکـــشــــم

تو مگــــه دوســم نداشی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

چرا رفتـــی تنهام گذاشـــتــی

دور شدی تو بی بهـــونــه

هیـــچـکی مثــل تو یه من که پاش نیـست

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو مگــــه دوســـم نداشــی

پیــــشم میــــمـوندی غم نداشـتـی

چیـزی توو دلــــت نمــــونه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جز تو توو دلــــم که هیــــچــکـی جاش نیــســـت

میگــــم ای کاش

من جا تو بودم و تو بودی جام

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بازم جلـو پام تو یه راهــی بذار

میدونـی میــــمیــرم میـــخـــندی برام

تو مگـه دوســم نداشــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

چرا رفــــتی تنــــهـــام گذاشـــتــی

دور شدی تو بی بهــــونه

هیــــچــــکــی مثل تو یه من که پاش نیســــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو مگــــه دوســـم نداشـی

پیـشــم میــمـــونـــدی غم نداشتـــی

چیزی توو دلــت نمـونــه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جز تو توو دلم که هیـچــکـــی جاش نیســت

تو مگـــه دوسـم نداشــــی

متن آهنگ اگه پیشت نباشم باشه به جام آخه کی از مهراد جم و سینا سرلک

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا