متن آهنگ ایمان خود را سر بریدی دل به دریا میزنی از حمید هیراد

متن آهنگ ایمان خود را سر بریدی دل به دریا میزنی از حمید هیراد

دسـت بر سر میــــزنـی دنـــبـال ساقـی آمــــدی

آمــدی آشفــتـــه و مجــــنــــون و یاغــــی آمــدی

بر در میــخانــــه ها هر دم گدایـــی میـکــنـــی

تا به مســـجـــد میــرسـی با ما خدایــــی میــــکــنــی

ایـــمـان خود را سر بریدی دل به دریــــا میـــزنــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

یوســف خود را باخــــتــی و سر به صحــــرا میـزنــــی

به سرم زده حالتو امشـــب خوب کنـــم

تا صدام بزنــــی و بگی و من خوب شدم

به سرم زده حالــــتــو امــــشــــب جور کنم

تو رو از غم عالـم و آدم دور کنــــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

کارت که لنــــگه میــگی خدا قشــنـگـه

کارت تمــــوم شه میــــگـی دلـش چه سنـگــــه

آوردمـــت در ایــن جهان خود را کشـانـــدی در قفــــس

دنیـای من تنهــــا دلیــل امــتــحــــانـت بود و بس

ایــمــــان خود را سر بریــدی دل به دریا میــــزنی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

یوســــف خود را باخـتـی و سر به صحــــرا میــزنـی

به سرم زده حالتـو امـــشــب خوب کنم

تا صدام بزنـــی و بگی و من خوب شدم

به سرم زده حالتـو امشـب جور کنـــم

تو رو از غم عالـــم و آدم دور کنــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

به سرم زده حالـتــو امــــشـــب خوب کنــم

تا صدام بزنــــی و بگــــی و من خوب شدم

به سرم زده حالــتـو امـــشـــب جور کنم

تو رو از غم عالــــم و آدم دور کنم

متن آهنگ ایمان خود را سر بریدی دل به دریا میزنی از حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا