متن آهنگ ایندفعه واسه همیشه بمون از ناصر زینعلی

متن آهنگ ایندفعه واسه همیشه بمون از ناصر زینعلی

خودتـو برســــون برســــون

بگـــیــرم از کی من از تو نشــون

من دلـــم بدجــوری شونــه میــــخـواد

با تو یه سقف و یه خونــــه میـــخـواد

من دلم از دوری خســـتـه شده

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

شاخـه ی روضـــه شکـــسـتــه شده

روی من وقــتــــی که روی تو نیــســــت

هردری وا بوده بســتــــه شده

خودتـو برســون برســون برســون

ایـــنــــدفعــه واســه همـــیـشــــه بمـــون

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بگــــو تو رو میــشـــه واســـه همیــشـــه داشــتـــه باشـــم

میـشـــه باز برم قربـــون تو برگــــرد

خودتــو برسـون برسـون برسـون

ایــــنـدفـــعه واسه همــــیـــشـه بمــون

بگــو تو رو میشــه واســـه همیشــه داشــــتـه باشـم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

میــشــه باز برم قربـــون تو

تو نبـاشــــی انـــگـاری یه تیــــکــــه از قلـبـم نیــــست

همــــه چیـم بهـم میریـزه

من دوســت دارم دوســت دارم دوســت دارم زیاد

خاطـرت برام عزیــزه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من دلــم از دوری خســــتــه شده

شاخـــه ی روضـــه شکـسـتــــه شده

روی من وقـتــی روی تو نیســــت

هر دری وا بوده بســـتــــه شده

خودتــو برســـون برســـون برســـون

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ایــنــدفعــه واســه همــــیشـــه بمون

بگو تو رو میشـه واسـه همیشـه داشــته باشـم

میشـه باز برم قربون تو برگــــرد

خودتـو برســـون برســـون برســـون

ایـنــدفـعـــه واسه همــیشه بمــــون

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بگــو تو رو میــــشـــه واســــه همیــــشـــه داشــــتـــه باشــــم

میــــشــــه باز برم قربـــون تو

متن آهنگ ایندفعه واسه همیشه بمون از ناصر زینعلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا