متن آهنگ این تو هستی یا من ای تو در من از معین

متن آهنگ این تو هستی یا من ای تو در من از معین

نوش جانــت آب و نانـت

شهد من تو نی شکــــر تو

ای دمـادم باد برهـــم

🎸🎸🎸🎸

همــــدمــــا تو هم ضرر تو

دیـوانـــه میـــرقـصـــد در وصـف دیـوانـــه

ای کف بزن بر دف با ضرب جانانـه

🎸🎸🎸🎸

عاشـق که دلــتـنـــگ اســـت

می سنــــگ و پا لنـــگ اســـت

وای از خیابــان بی ماه و می خانــه

🎸🎸🎸🎸

ای خود من در من روح در پیراهــن

ایــن تو هستـی یا من ای تو در من

ایـــن تویـــی زیبـــا جان

🎸🎸🎸🎸

سرمــه کش در بستــان

بوسه داری پنــهــان از من جان

دیـوانــــه میــــرقـــصد در وصـــف دیـوانــــه

🎸🎸🎸🎸

ای کف بزن بر دف با ضرب جانـــانــه

عاشق که دلتنـگ اســـت

می سنــگ و پا لنگ اســــت

🎸🎸🎸🎸

وای از خیابــان بی ماه و می خانه

ای خود من در من روح در پیــــراهــن

ایــن تو هســـتی یا من ای تو در من

🎸🎸🎸🎸

ایـن تویـــی زیــــبــا جان

سرمــــه کش در بســتــــان

بوســــه داری پنــــهان از من جان

🎸🎸🎸🎸

عاشق که دلــتـــنــــگ اســــت

می سنـــگ و پا لنگ اســت

وای از خیــــابـــان بی ماه و می خانـه

متن آهنگ این تو هستی یا من ای تو در من از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا