متن آهنگ این خط و نشان از آرون افشار

متن آهنگ این خط و نشان از آرون افشار

بی من نتـــوانی

ایـن خطـو نشـــان

لبــــریــزم از عشق آرامـش جان باران ببـــارد عجــــب حال خوشــی

شایـــد ندانـی ولــی باعـثـشــــی

*******

بی من نتـــوانــــی

این خط و نشــــان

لبـریـــزم از عشـق آرامــــش جان باران ببـارد عجــب حال خوشــــی

شایـــد ندانــــی ولــی باعـــثشـــی

*******

در دل من افــــتـــاده عشــقــــت زمـیــــنـــگـیر شدم

سر تو با قســــمـت با تقـدیــــر درگـیـــر شدم

ای بهـــونه ی زنــدگـــی بی تو من بی قرارم

در دل من افــتـاده عشــــقــــت زمـــیــنگیـــر شدم

*******

سر تو با قســــمت با تقــدیــــر درگـــیــر شدم

ای بهونـه ی زنـــدگی بی تو من بی قرارم

با دل من جنگ نکـن من که تســـلــــیـم توام

تو که هر خوابـی ببــــیــنی تعـــبـیر توام

*******

زد هوایـــت به سرم دلــــه بی قراره بی خبــــرم

باز تمــنـــای تو داره تو همـــان قصـه ی ناگــفـــته ی پنــــهـان منی

ساحــل امنـــیـــت و موجــــه خروشـــان منی

تو که نزدیکـی به من حال عجیــــبــی تو دلــــم

*******

اگــــه بارون بباره

در دل من افــــتــــاده عشــقـــت زمـینـگــــیـــر شدم

سر تو با قســــمت با تقـدیر درگــیـر شدم

ای بهـــونـــه ی زنـدگـی بی تو من بی قرارم

*******

در دل من افــــتـاده عشـقـت زمـیــــنــگـیـر شدم

سر تو با قســــمــــت با تقدیـر درگیـــر شدم

ای بهونـــه ی زنــدگــــی بی تو من بی قرارم

متن آهنگ این خط و نشان از آرون افشار

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا