متن آهنگ این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد از مسیح و آرش

متن آهنگ این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد از مسیح و آرش

نمــــیـخواســـتــم از تو جدا شم تو گلـی توی گلــــخــونه بودی

گلـی دیـــدی که آخــــرشم مرد توی دنــیــــام گم شده بودی

گلـــی تو بگـو من نبــاشـــم کی کی میــذاره تورو روی چشمــــاش

کی میـــریـــزه آب پای جونــت کی میـــذاره تورو جلـو آفــتــــاب

گلی میـــتــرسـم که پژمرده شی بمــیــری و بری

**********

گلـی اگـه خاری بره باز تو تنــــت میــــمیرم منــه کولــــی

گلــی بیــــا خاکت میــــشم ساکت میــــشم تا از پیـشم نری

کلی دعــــا میـکــنم بارون بیــاد روی سرت گلـی

لالـای لای لای لالـای

گلی کلــی خاطـره مونـده توی ایــن خونـه به جات

**********

ایــــن دل وامــونـده دیــگــه هیــــچ کســــو جز تو نمــــیخــواد

گلــی همـه ترســم از اینه که تورو بگــیرنـــت

بشکـنـــه اون دسـتــــی که میــخــوادش تورو بچـیــــنــــدت

گلی میتـــرســـم که پژـمـرده شی بمـــیــری و بری

گلی اگــــه خاری بره باز تو تنــــت میمیــرم منــــه کولی

**********

گلی بیــا خاکــت میــشـــم ساکــت میــشـــم تا از پیـــشــم نری

کلــــی دعـــا میـکنــم بارون بیاد روی سرت گلی

گلی میــتــــرســــم که پژـمــرده شی بمــیـری و بری

گلــی اگــــه خاری بره باز تو تنــــت میمـیــــرم منـــه کولــی

گلــــی بیـا خاکت میــــشـم ساکـــت میــــشـم تا از پیشـم نری

**********

کلـــی دعـــا میــــکنم بارون بیـــاد روی سرت گلـی

متن آهنگ این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد از مسیح و آرش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا