متن آهنگ این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی از ماکان بند

متن آهنگ این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی از ماکان بند

در همــین حد بدون که رفـــتم از کنارت

رک بگـم دست و دلم نمــــیـره باز بیام سمـتـــت

تنـــد رفـتـــم یکــــم تو عاشــــقــــت شدن

پات مونــــد ایـــن دلــم جوابـشـو چی بدم

میــــگــــفــتــم درســـت میـــشـــه مشـکــلـاتـــم با تو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بدتر شد ریخــتـی سرم همه ی درداتــو

سر به راه بودم ولی تو آدمـــش نبــــودی

این همــه برو بیــــا واسـه تو داشــت چه سودی

خودتــــو زدی به اون راه و منــــم که ساده

طول کشـیـــد حالـــیــت کنــــم توقــــعــت زیـــاده

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

سر به راه بودم ولــی تو آدمــش نبــــودی

ایــن همـــه برو بیــا واســــه تو داشــــت چه سودی

خودتـو زدی به اون راه و منـم که ساده

طول کشیــد حالـیـت کنـم توقـعـــت زیــــاده

بچــه که نیــســـتم تو نگــــام کنــــی میـــخــــونــم آخــرشـــو

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خط به خط بلـــدم بازیـــاتــــو صفر تا صدشـو

انــقـد شیـریـــن بودن دروغـــات که آخر سر زد دلـــمــو

زبــــونــــم بنـد میـومــد همیشـه که بهــت بگـم حســمــــو

سر به راه بودم ولی تو آدمش نبـــودی

ایــــن همــه برو بیا واســه تو داشـــت چه سودی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

خودتــــو زدی به اون راه و منـــم که ساده

طول کشـــیـد حالـیت کنم توقــعــــت زیاده

سر به راه بودم ولــــی تو آدمــش نبودی

این همـــه برو بیا واســــه تو داشت چه سودی

خودتـو زدی به اون راه و منم که ساده

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

طول کشـــیــــد حالـــیــــت کنــــم توقـعــــت زیـاده

متن آهنگ این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا