متن آهنگ ای دل هرچه بود و هست از رضا بهرام

متن آهنگ ای دل هرچه بود و هست از رضا بهرام

ای دل خانــــه ات خراب

ایـــن همــه رویــا تا کی

ای دل عمــرت کوتاه

غم در ایــــن دنـــیـــا تا کی

یا دل گفـــتـمـــت بمــان

~~~~~~~~~~

پس چه شد قرارمـــان

ما نداریــــم هیچ رازی

ای دل هرچـه بود و هســـت

با رفتـــنــت شکـسـت

تو در ایــــن عشـق میــــبـــازی

~~~~~~~~~~

درد چشـمــان تو و جان تو و

آن لب خنــدان تو ایــــمـان مرا برد

ایـمــــان مرا برد

یک بی خبر از راه رسـیـد جان مرا برد

درد چشمـــان تو و جان تو و

~~~~~~~~~~

آن لب خنـــدان تو ایــمـان مرا برد

ایــــمــــان مرا برد

یک بی خبــر از راه رسید جان مرا برد

در کار خدا مانده ام آنقدر که تو ماهــــی

دارم چه گنــاهـــی

~~~~~~~~~~

دل پر زده باز به هوای تو خواهـی نخواهـی

چشــــمـان تو منـظـومــــه و من حاکم احـســـاس

ای عاشق حســــاس

بد نیـــســــت بزنــــی تو به چشـــمــــم گاهـی نگاهـی

درد چشـمـان تو و جان تو و

~~~~~~~~~~

آن لب خنـــدان تو ایــــمــــان مرا برد

ایمـان مرا برد

یک بی خبـر از راه رســـیـــد جان مرا برد

درد چشمـان تو و جان تو و

آن لب خنـــدان تو ایــمان مرا برد

~~~~~~~~~~

ایـمـان مرا برد

یک بی خبــر از راه رســــیـد جان مرا برد

ایـــن دل پر از غرور و درد است

آنــــقــــدر شکــســـتـه یک پا مرد است

باز هم شروع فصـــل غم شد

~~~~~~~~~~

تنهـایـی به خدا نامـرد اســت

نامـرد است

درد چشـــمــــان تو و جان تو و

آن لب خنــــدان تو ایــمان مرا برد

ایــــمان مرا برد

~~~~~~~~~~

یک بی خبر از راه رسـید جان مرا برد

درد چشــمـــان تو و جان تو و

آن لب خندان تو ایـــمــان مرا برد

ایمــان مرا برد

یک بی خبـر از راه رســـید جان مرا برد

متن آهنگ ای دل هرچه بود و هست از رضا بهرام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا