متن آهنگ بابا خفن خفه میشی یا که یجا باید ازت کند دندون از حصین

متن آهنگ بابا خفن خفه میشی یا که یجا باید ازت کند دندون از حصین

haــvـe you evــeـr haــvـe drـــeaــــmـــs dad

daــd yoـu

ای بابـا خفــــن توروخدا بذار بریــم جلو مارو نبـــر

بابـا خفـن جوک نگــو بذار برو مارو دیــــگـه نخنـدون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

هه بابـا خفــــن امـــثــــال تو همـــیشه نقـــشـاشـــون کم رنگ بود

بابـا خفن خفــه میـــشـــی یا که یجــا بایـــد ازت کنــد دنــدون

ها

کدومــشــون باب میــلــــتـــه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بپا پرم نخـوره به پرت بره که

داســــتــانـش ته نداره برســـه از بیخ بریــدمت تو رو حکـــم اگــــه بشــــه دل

هه اون رو سگ هنــو ندیــدی

دفــــعـــه بعــــدم میگـــن یکی مصـدوم داد

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

نکــتـه رو بگیـر بعــــدم لای داشــــیــات برو بگـــو که بیـــخـودی نریـزن دون باز

اونــــور بدو برو از اون در

قاطـی اونـا که قانونو نشـکــوندن

غولــــهـتـا میزد خونــــدن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

خماشون همـــیـشــه تو گلـو چســبونــدس

بعـــد میـشــن هر روزم ارزونــــتــــر

احـــمـــاقــما همــــیـشــه دنـبـــال پس مونـــدن

مهـــم نی براشــــون ته بازی چی میــبــــرن فقـــط میــــخوان برسـن به تهـش زودتــر

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ای بابـــا خفـــن توروخــدا بذار بریـم جلو مارو نبـــر

بابــــا خفن جوک نگو بذار برو مارودیـــگـه نخــــنــدون

بابا خفــــن امــــثــال تو همـیـــشـه نقشـاشـــون کم رنــــگ بود

بابا خفــن خفـــه میـشـی یا که یجـــا بایـد ازت کنــد دنـدون

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

میگـــی جنگ سر عقـیده س

هه ایـن خب داســـتـان همـــیــــشــــس

تو الگــوت از روی اکـتـای بقـیــه س من ولی نقـــش پی خلق یه پدیــــده س

برا تو تلخ میــشـــه حقــیــقـت من نه حتی اگــه سخـت بخــوام بگـــیرم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

شیــــرین تره از اون لب دافی کنـارتــه حرفـــامـو فقــط همـــیـن وحـشــیـــا میـگـیـــرن

پ بدو فرار

بدو کلان

سری بعـــدم پاســـکـــاری میــــشــــی زیـــر منو برادرام

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بدو جیـمی تو خود چینـــی

ایــــن فاز تورو ده سال پیــــش داشــتـــیـمـو حالـــا ایــــنی

پاره میگه قلمـــه برو بیــــنــــیـــم

ما تازه دوروزه با سر توی سراشیــــبـیـم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تنــــگــــه که اصـــن جای تو نی

انـــقــدی مونــدم که داره بهـــم حال میـده آب شیـریـــن

بابــا خفــن

بابــا خفــن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بابـــا خفـن

خفــه میشــــی یا که یجــــا بایـــد ازت کنــد دنـــدون

بابا خفن

بابــــا خفــن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بابــــا خفـن

جوک نگـو بذار برو مارو دیـگــــه نخــنــدون

قضیــه رو دیــــگـــه لاش نرو وا بده

کیــــش بدی میشــــی مات آخه معامـله

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

داســــتان مارو داشــــت یکی شاهـــده دنبــال ایـنـیــم مثه خاک مارو راه بده

بریم توی دلــش سیـــسـا ولــی فرش

پر نکــــن جلــو ما و ونـو بده قرش

کمـو بیـــش آمـــارم میــــگـــی داری

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

پ شدی داستــان پیـــرزن خونـــه خالی

آمــــیــشــکــــنــــی بابـا نیا جلـو تصویــر

رخو بگــیــر رو اون دونـــه های تســــبــــیـــت

دودمــانت آبــــه فقـط با یه تصـمـــیم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

به ولـا که جدی ام ایــنا دیـگــه لفــظ نی

وقــت شرا نیــــســــتــــی که

اما من هسـتــــم ایـنـــو پلـــیس میگـه

هربــــارم تا که ایسـت میده

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

میـدونن که تهـشـم قاضــیبا ما میــــز چیـــده

آخــــوده مافـیا قدیـمـــی

شاکــیــا زیــادنـــو قاضــــیـــا صمیــــمــی

چیه مث که تو ایــــن وادیـا غریـــبـــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بیـت شاهــــکــاره غولــه دســت سازه علــیـــبی

علـــیبــی

علــیــــبی

علـیبـی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ایـــنـــا هیــــپ هاپــه ها بنــــدری نی

هه

فازه بچــــه پایـــیــنـم نگــــیر

بیـخـــودی ج جکـــنـی اینـجا

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ما یه عمـره خودمـون گوجه بازیـــم داداش

بقـرآن درسـامونـم پاس کردیــم

بیــخودی شلــــوغــشــم نکــــن درضــمـــن ما فقـط تو آهـــنــگم نیسـتـــیــم مثــه خیــــلـــیا

رو در رو

متن آهنگ بابا خفن خفه میشی یا که یجا باید ازت کند دندون از حصین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا