متن آهنگ باران تویی به خاک من بزن از تهی و تتلو

متن آهنگ باران تویی به خاک من بزن از تهی و تتلو

باران تویـی به خاک من بزن

باران تویـــی به خاک من بزن

EvــeــrــــyــDــــay Prــــaــy I Make It Woــrk

🎸🎸🎸🎸🎸

هلــــش هلــــش هلــــش بده زود

EvـeــrـyــDـaـــy Praـــy I Maـkــe It Woـrــــk

هلــش هلــش هلــش بده زود

🎸🎸🎸🎸🎸

هلش بده بره بالـــا

زورتم بزن حالــا

حواست باشــه با ما

🎸🎸🎸🎸🎸

سرد نشــــی وســــط راه

آره هلش بده زود

خدا خودش میـــده نور

🎸🎸🎸🎸🎸

If I Caــn Get In Yoــu Caــn

Go Anـــd Geـــt It Toــــo

امــشـب وقــــتشــه

🎸🎸🎸🎸🎸

همــه شدن مست و چت

توضــیــح با رسم و شکــــل

Thــaـــtـــs Ok

🎸🎸🎸🎸🎸

تولـد تی انــد تیــــه

چاقـــو با شمــع و کیــــک

EvــــerـــyـDaـــy Prـaـــy I Maــــke It Woــــrk

🎸🎸🎸🎸🎸

هلــــش هلــــش هلــــش بده زود

EvـــerــــyـــDــــaــــy Praــy I Maـــkــe It Woــــrـk

هلـش هلـش هلـش بده زود

🎸🎸🎸🎸🎸

فکـر میـــکـردم مال منـه

روش برش دارم

ولی باز یکـاری کرد

🎸🎸🎸🎸🎸

که دوبــاره فوشــش دادم

نمیـــره هیچ موقـــع اون

رفـتـــارای فولــــش یادم

🎸🎸🎸🎸🎸

اومد منـــو ماچم کنـــه

من اونــــو هلــــش دادم

هلـش هلـش هلـش دادم

🎸🎸🎸🎸🎸

خورد زمــــیــــن بغـــضــــش شیــــکــــست

اگـه اون کوتاه بیـاد

استـــایـل تخــــســــش چی پس

🎸🎸🎸🎸🎸

گفــتـم برو چت کن بره

گفــتـــم گلـش گلـش با من

گفــت نمـــیره هلش دادم

🎸🎸🎸🎸🎸

من اصـــلـا علـاقــه به

همــیــن فیــس خلـــش دارم

هلـش هلـش هلـش دادم

🎸🎸🎸🎸🎸

EvـــeryـــDــــaــــy Prــaــــy I Maــke It Woـrــــk

هلــش هلــش هلــش بده زود

گفــتــم گلــــش گلــــش با من

🎸🎸🎸🎸🎸

EvـeـــrـyـــDـaــy Prــــaــy I Maــــkــe It Work

هلــش هلــش هلــش بده زود

بازی هنــوز شروع نشـــده

🎸🎸🎸🎸🎸

تیمـــم همــــه گلا رو زذه

فال قهـــوه مال بنـــده اه

توش سایـــن یه دلـارو زده

🎸🎸🎸🎸🎸

آره فال ما پر گردوه

بردمـونـــو ببــنـد روش

ولی هویـــجــم حالـش بده

🎸🎸🎸🎸🎸

آخـه خورده اونــــو یه خرگـوش

بیـپ بیـپ برو بوقـــتــو بزن

برو تو باشــــگاه زورتـــو بزن

🎸🎸🎸🎸🎸

تا من هســـتــم هیچ جا جات نیــــست

پول بیــــلـــتــو میدم برو گورتــــو بکـــن

من نپــریــده الـــکلــــای جوونیــــم

🎸🎸🎸🎸🎸

فقـــط حرف میـــشنـــوم از خدای درونـیـــم

پولــو بزار برو اگــه جنــگـــو پایه نبــــودی

فرق افقــی رو بفـــهـم تو با یه عمــــودی

🎸🎸🎸🎸🎸

EvـــeــــrـyـDـaـy Prــaــy I Maـــkـــe It Woـrـk

هلــش هلــش هلــش بده زود

EvـeــــrـyــDـــaــy Prــــay I Maــــkــــe It Worـــk

🎸🎸🎸🎸🎸

هلــش هلــش هلــش بده زود

باران تویـی

باران منــم طوفــــان منــم

🎸🎸🎸🎸🎸

چون حرف منم

من و تویـی شمــــا و همـــه

متن آهنگ باران تویی به خاک من بزن از تهی و تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا