متن آهنگ بازم میان خلوت خانه از آرون افشار

متن آهنگ بازم میان خلوت خانه از آرون افشار

از تو دگر نمـیــشود دل کند

فانــــوس راه عشــــق من بودی

تو جاده را به من نشـــان دادی

برگــرد بگــو عاشــــق من بودی

بازم میــــان خلــوت خانـــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

افتـاده ام چنـین تک و تنــــها

عشـــقــــت مرا به ناکــــجـــا برده

نقـــطــــه به نقـــطــــه سو به سو هرجــا

یک آدم شکسـتـــه از من ساختــــی

عاشـق کش بی رحم تو با من چه کردی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

بغــــضـــم گلـــویــــم را گرفـــتـه از زمـین و از زمــان سیــرم

تو با من چه کردی

یک آدم شکــســتـــه از من ساخـــتی

عاشـــق کش بی رحــــم تو با من چه کردی

بغـــضـم گلـویـــم را گرفتــــه از زمــــین و از زمــان سیـرم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو با من چه کردی

میــــدانـی که چقــدر میـخـــواهــــمــت حتــــی اگر

بد شوی میخــواهـمــــت برگــرد به داد دلــم برس

دریـایـــم که غرقـم در جنـــون

دریابــــم که ویــــرانـــم کنون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

خدا تورا پای دلـــم نوشـــت

یک آدم شکـــستـه از من ساخــــتــی

عاشق کش بی رحــم تو با من چه کردی

بغضـم گلـویم را گرفــــتـه از زمـیــــن و از زمـــان سیـــرم

تو با من چه کردی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

یک آدم شکــــستـــه از من ساخـتــــی

عاشـــق کش بی رحم تو با من چه کردی

بغـــضـــم گلـــویم را گرفـتـــه از زمــیـــن و از زمــــان سیرم

تو با من چه کردی

یک آدم شکــــسته از من ساخـتــــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

عاشـق کش بی رحم تو با من چه کردی

بغـضــم گلویــم را گرفـتــــه از زمــــیــــن و از زمــان سیـرم

تو با من چه کردی

یک آدم شکــســتــه از من ساختــــی

عاشــــق کش بی رحــــم تو با من چه کردی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

بغضـم گلــویــــم را گرفـتـه از زمــیــن و از زمــــان سیـــرم

تو با من چه کردی

متن آهنگ بازم میان خلوت خانه از آرون افشار

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا