متن آهنگ با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت از معین

متن آهنگ با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت از معین

صبــحت بخــــیـر عزیــزم با آنــــکــــه گفــتـــه بودی

دیــــشــــب خدانگــــهــــدار

با آنــکـــه دســــت سردت از قلــب خسـته تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گویــد حدیــــث بسـیــــار

صبحـت بخــیــــر عزیــزم با آنکه در نگــاهــت

حرفـی برای من نیـــســت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

با آنــــکـه لحـظـه لحـظـه میخوانـم از دو چشــمــــت

تن خســـتـــه ای ز تکـرار

در جان عاشـق من شوق جدا شدن نیــســـت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خو کرده ی قفــس را میــل رهــا شدن نیـــست

من با تمـام جانـــم پر بستـه و اسیــرم

بایــــد که با تو باشــــم در پای تو بمـــیــــرم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

صبحــت بخــــیــــر عزیــــزم با آنــــکـــه گفـتــه بودی

دیـــشـب خدانــگـهدار

با آنـــکـــه دســت سردت از قلـــب خســته تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گویـد حدیـث بسیار

صبــــحـت بخــــیر عزیــــزم با آنکــــه در نگـاهـــت

حرفـــی برای من نیـــســت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

با آنکـه لحــظــه لحــظــه میــــخـوانم از دو چشـــمـت

تن خسـتــــه ای ز تکــرار

ایـــن بار غصه ها رو از دوش خسته بردار

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من کوه اســـتـوارم به من بگـو نگــه دار

عهــدی که با تو بسـتم هرگــز شکـــســتـنــــی نیــســت

ایـن رشــــتــه تا دم مرگ هرگــز گسســــتــــنــــی نیـــسـت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

صبــــحـت بخــیر عزیــزم با آنـــکـــه گفـتــه بودی

دیــشــب خدانـگـــهــــدار

با آنــــکـه دســـت سردت از قلـب خســتــــه تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گویــــد حدیث بســــیـــار

صبــحـت بخـــیــــر عزیــــزم با آنــــکـــه در نگـــاهـــت

حرفی برای من نیست

🎹🎹🎹🎹🎹🎹

با آنـکـه لحظــه لحظــه میخـــوانم از دو چشـمـــت

تن خســــتــه ای ز تکـرار

متن آهنگ با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا