متن آهنگ با اینکه پایه تو گیرم از حمید عسکری

متن آهنگ با اینکه پایه تو گیرم از حمید عسکری

دارم میرم حلالم کن

که رفـتــــن آخــریــــن راه

که عمره عاشــــقـی هامــــون

چقــــدر این روزا کوتــاه

بگــــو با رفــــتنـم تا کی

~~~~~~~

درارو بسـتـــه میـذاری

خیــــالـم رو توو ایــــن خونه

میخــوای تا کی نگه داری

توو خونــم زیره بارونـم

به چشـــمـــات خیره میـمـــونــم

~~~~~~~

شایــــد فکری به حالم کرده باشی

با ایـــنـــکــه پایــه تو گیـــرم

خودم از زنــــدگــــیـت میرم

فقــــط ای کاش حلالــم کرده باشــــی

اگه دنــــیــــارو میـدادم

~~~~~~~

بدون تو برام کم بود

دارم میــرم حلــالم کن

نگـــو ایــن دوری حقـم بود

مگـه پنــــجــــره ها بســــته اســــت

که مردم از نفـــس تنـــگی

~~~~~~~

همـــیــشــــه عاشـــقـت بودم

تو با کی داری میـجـنــگــــی

توو خونـم زیـره بارونــــم

به چشـمـــات خیره میــمــــونــم

شایــــد فکـــری به حالــم کرده باشـی

~~~~~~~

با ایـــنکه پایــــه تو گیـرم

خودم از زنــدگــــیــت میــــرم

فقط ای کاش حلـــالـم کرده باشــی

توو خونـم زیــره بارونـــم

به چشــمـات خیـــره میمونـــم

~~~~~~~

شاید فکــــری به حالـــم کرده باشــــی

با ایــــنــکـه پایــه تو گیــــرم

خودم از زندگــیــت میــــرم

فقــط ای کاش حلــالم کرده باشی

متن آهنگ با اینکه پایه تو گیرم از حمید عسکری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا