متن آهنگ با تو بهترم با تو بهترم از معین زد

متن آهنگ با تو بهترم با تو بهترم از معین زد

تو همــه برای منــــی و من

اگــه تو نباشــــی چه بی کســم

انـقده تو خوبی که در عجــب

🎵🎵🎵🎵🎵

من به گرد پات هم نمـیـرسم

بهـــتــره که دور هم نشــی ازم

خنــده هات برای دل منـــه

🎵🎵🎵🎵🎵

کل سرزمـیـــن وجود تو

حق من آب و گل منــه

با تو بهــترم با تو بهــترم

🎵🎵🎵🎵🎵

گل فقـط برای تو میـــخـــرم

حرف تو به گوشـــم میره فقــط

من برای عالـم همـه کرم

🎵🎵🎵🎵🎵

همــه کس و کار دل منـــی

آروم و قرار دل منــی

با تو خوب و بد واسه من یکـــی

🎵🎵🎵🎵🎵

پایـیــز و بهار دل منـی

چشــمــــاتـو بپـوشون تو از همـــه

اون نگـــاهــــت تمــامــش مال منــــه

🎵🎵🎵🎵🎵

جاده هراز تووی موهـات

پر پیـــچ و تاب و قر و غمــــه

هی جلـو چشــــمام راه برو برام

🎵🎵🎵🎵🎵

هر قدم یه شعــــر واسـه گفــــتــن

قهـر نکـن که قهـرت برای من

بهــتـریـــن دلــــیل واســــه مردنه

🎵🎵🎵🎵🎵

قربـــون گلــــای روی پیرهنــت

اون چادر رنـــگی پوشــیدنـــت

دســــت اگــه رســــیــــد روزی به دهـن

🎵🎵🎵🎵🎵

قول میـدم میــــام و میــگــــیــــرمـــت

دسـت اگــه رســیــد روزی به دهـــن

قول میـدم میام و

🎵🎵🎵🎵🎵

همــــه کس و کار دل منــی

آروم و قرار دل منــی

با تو خوب و بد واســــه من یکــی

🎵🎵🎵🎵🎵

پایـــیـــز و بهــــار دل منــی

چشــمــــاتو بپــــوشــــون تو از همــه

اون نگـاهـت تمـامش مال منـه

🎵🎵🎵🎵🎵

جاده هراز تووی موهــــات

پر پیــچ و تاب و قر و غمـه

متن آهنگ با تو بهترم با تو بهترم از معین زد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا