متن آهنگ با هر رد پایی که اندازه ی کفشته راه میام و از شهاب مظفری

متن آهنگ با هر رد پایی که اندازه ی کفشته راه میام و از شهاب مظفری

توجــه نکــــردی به تنـــهـایــــام و

ندیـدی چه ترســـی نشسـت توو نگـــاهـمو

مدارا نکـردی با دلـــتنگیـــامــو

*-*-*-*-*-*-*-*-

فقط خواســـتـی باشــــی به جای خدام و

به جای خدام و

با هر رد پایی که اندازه ی کفـــشــــتـه راه میـام و

*-*-*-*-*-*-*-*-

جلــــو هر کی چشـــمــاش شبــیـــه خودت میشــه کوتـاه میـام و

نمونـــدی باهـام و

خزونم که از زور تنــــهــــایــام

*-*-*-*-*-*-*-*-

میـــخـــوام مثـــل پیــــچـــک بپــــیچــی به پام

تو دردی من ایـــنو میفـــهـمـم ولــی

بگـو جز تو درمـونو از کی بخــــوام

*-*-*-*-*-*-*-*-

تو بارونـی کهنــــه ی کنــــج خونه

که خیــــلی چیزا از دل من میــدونــه

چه آغـوش گرمــی چه پایــیـز سردی

*-*-*-*-*-*-*-*-

چقد فکــر میــــکـــردم یه روز برمــیــــگردی

تو داروغـــه ی شهــــر تنـــهـایـامـــی

دورغ قشنــــگ تووی خنـده هامـی

*-*-*-*-*-*-*-*-

خیــــال میکــــنی رفــتی امـــا تو هســــتـــی

خیـال کن هنوز شونــه ی گریـه هامــــی

تو دردی من ایـنــــو میــــفـهـمـــم ولـی

*-*-*-*-*-*-*-*-

بگــو جز تو درمــــونـــو از کی بخــوام

تو بارونی کهــــنه ی کنــج خونه

که خیـلــی چیــــزا از دل من میــــدونه

*-*-*-*-*-*-*-*-

چه آغــــوش گرمــی چه پایـــیــــز سردی

چقـــد فکـر میــکردم یه روز برمـیگــــردی

متن آهنگ با هر رد پایی که اندازه ی کفشته راه میام و از شهاب مظفری

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا