متن آهنگ با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم از محمد علیزاده

متن آهنگ با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم از محمد علیزاده

بی خبــــرم ازت دلــم تاب نداره

بی تو ایــن شبــارو مهــتاب نداره

خنــده هاتو قربـون نمـیــــخـــوام کســــی رو جز اون

قلـــبم چه حال خوبـی داره با اون

اصلــــا مگـه داریـم قشــنــگ تر از داشــــتــنــــت

🎵🎵🎵🎵

هم تو میدونـــی هم من چه خوبـه دوســت داشـتــنت

منــــی که دارم هواتـــو

برم قربـــون خنـــده هاتو

قلـبم چه حال خوبـی داره باتو

ایــن نبــض قلــــب خســتــــم به تو بسـتـگــــی داره

🎵🎵🎵🎵

یه حال خوبــی توو نگاتــه وابــــستــگــی داره

با چشمـــات گذاشــــتـــی دســـت روی نقـطـــه ضعف قلـبـــم

خودت خواستــی بشیـن ببــــیـن دل کی کم میــاره

ایـن نبــــض قلب خســتـم به تو بستـگــــی داره

یه حال خوبــی توو نگـاتــــه وابــســـتـــگــــی داره

🎵🎵🎵🎵

با چشمــــات گذاشــتــی دســت روی نقــــطــــه ضعف قلـبـم

خودت خواســتــــی بشــیـن ببیـن دل کی کم میــــاره

رفـت دل من دیـــگــــه برا تو

میـــدونـی دارم هواتــو

میـــکـشــــم ناز نگاتـو

🎵🎵🎵🎵

اصـــلـا مگـــه داریــم قشـنگ تر از داشـــتـنـت

هم تو میـــدونــی هم من چه خوبــــه دوســـت داشـتــــنت

منی که دارم هواتـــو

برم قربــــون خنده هاتو

قلبم چه حال خوبـی داره باتــو

🎵🎵🎵🎵

این نبـض قلـب خسـتــــم به تو بســــتگـی داره

یه حال خوبـی توو نگــــاتــه وابـــستگـــی داره

با چشــمـــات گذاشتــــی دست روی نقطـه ضعــــف قلـبــــم

خودت خواستــی بشــــیـن ببـیــن دل کی کم میــاره

ایــن نبــــض قلــــب خســـتـم به تو بسـتـــگـــی داره

🎵🎵🎵🎵

یه حال خوبی توو نگــاتـه وابــســتـــگـــی داره

با چشـمــــات گذاشــــتــی دست روی نقــطه ضعــف قلـبم

خودت خواســــتی بشـیــن ببــــیـــن دل کی کم میــــاره

متن آهنگ با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم از محمد علیزاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا