متن آهنگ با یه دست پس میزنی خب چرا بعد پیش میکشی از اشوان

متن آهنگ با یه دست پس میزنی خب چرا بعد پیش میکشی از اشوان

همــه چی آروم آروم آروم رقـم خورد

عقــلمـو از سرم برد

همـه چی توو یه لحــــظـــه یه لحــــظـــه یه لحــــظـــه

دیــــوونگی محــضــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

همــه چی آروم آروم آروم رقــــم خورد

این عقــلــــمـو از سرم برد

همـــه چی با یه خنــــده یه خنــــده یه خنــــده

جونـــم به جونـش بنــده

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

(دیـوونــه ی یه دنــدهـ)

بگـو کی مث من با تو تا میـکــنـــه سر تو دعـــوا میـکــنـــه و

هر جا بری پشـــتـــت میـــاد واســـت راهـــو وا میکــنــه

با یه دسـت پس میــزنــــی خب چرا بعــد پیـــش میـــکــــشـــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

حواســت نیـســــتــــش داری شهـــرو به آتـیـــش میــــکـــشـی

کی مث من با تو تا میـــکــنـــه سر تو دعــــوا میـــکــنـــه و

هر جا بری پشـتـــت میـــاد واســــت راهو وا میکــــنـــه

با یه دست پس میـزنی خب چرا بعد پیــــش میکشـــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

حواست نیسـتــــش داری شهــرو به آتــیــــش میـــکشــی

داری شهرو به آتــــیـش میـکشی

با یه دسـت پس میزنـــی پیــش میــکـشـــی

داری شهــــرو به آتــیـش میــکـشی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

با یه دسـت پس میـزنی پیـــش میـکــــشــی

شهـرو به آتـــیــــش میـــکـشــی

بسـه ایــــن دلـمــه دســــتــــت

تو که میــدونــی دلم به چشم تو و خنــــده هات وصلـــه

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ببـیـن بالـای بالـــاســـت ضربـــان قلــــبــــم

من که قبــلــــا سر تو یه شهــــرو شیــدا کردم

هی داد و فریــــاد زدم واست آهـنــــگ شاد زدم

بیــخـیـال اونــایــــی که سر من باهــــات بدن

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بگـــو کی مث من با تو تا میـکــنــه سر تو دعـــوا میـکــنــه و

هر جا بری پشـتـــت میـــاد واست راهـــو وا میـــکـــنــه

با یه دسـت پس میزنی خب چرا بعـــد پیش میــــکــــشـــی

حواسـت نیــــســتـش داری شهـرو به آتــــیش میـــکـشــی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

کی مث من با تو تا میـــکنــــه سر تو دعـــوا میـــکنــــه و

هر جا بری پشــــتـت میاد واســت راهـو وا میـکـــنــــه

با یه دســــت پس میــزنـــی خب چرا بعـد پیـش میــکـــشـــی

حواسـت نیــســتش داری شهـــرو به آتیش میــــکــــشی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

داری شهرو به آتیـــش میــــکــشـی

با یه دست پس میـزنی پیـــش میکــشــــی

داری شهــرو به آتـیـش میـکشـی

متن آهنگ با یه دست پس میزنی خب چرا بعد پیش میکشی از اشوان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا