متن آهنگ ببین این دستامم از دوریت یخ کرد از محمد علیزاده

متن آهنگ ببین این دستامم از دوریت یخ کرد از محمد علیزاده

تو بری دووم نمــــیــــارم بدون تو یه روزم

من میـتـــرســــم آخـرم بی تو از ایـــن دوری بســــوزم

تو بری تنـــهــــایـی بدجـــوری تو این خونــه میــمــونــه

بایــــد عکــــســــاتـــو بغل کنم تو تنـــهاییــم دیوونه

تو بری بارون نمیـاد دیگـــه

^^^^

کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیــدت

تو بری قلـبـم میـــگــیـره برگــرد

ببــیــــن ایـن دســــتـــامـــم از دوریــــت یخ کرد

تو بری بارون نمیـــاد دیـــگــه

کاش بشــه با اون روزا بازم بشــه دیــــدت

^^^^

تو بری قلبـــم میــگـــیره برگرد

ببـیــن این دسـتامـــم از دوریــــت یخ کرد

پرپــــرم نکـــن آسون عاشقــــت شدم آروم

دیگــه نکـــن زنـدگیـمـو باز داغـــون

گیـــج و بی قرار میــشم خاطــــراتـــت رد میـشن

^^^^

ببـیـــن عاشـق تریـــنــــم

از همـــیـشـم

تو بری بارون نمیاد دیگــــه

کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

تو بری قلــــبــم میــــگـــیــره برگــــرد

^^^^

ببیـن ایـن دسـتـامــم از دوریت یخ کرد

تو بری بارون نمـیـــاد دیــگـه

کاش بشـــه با اون روزا بازم بشـــه دیــدت

تو بری قلبـــم میــــگـــیـــره برگـــرد

ببـــیـن این دستامــم از دوریــت یخ کرد

^^^^

تو بری بارون نمیاد دیـگـــه

کاش بشـه با اون روزا بازم بشـه دیـــدت

تو بری قلـــبـــم میــگــــیـره برگـرد

ببــیـن ایــن دستـــامــــم از دوریـت یخ کرد

متن آهنگ ببین این دستامم از دوریت یخ کرد از محمد علیزاده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا