متن آهنگ ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چقدر خواستم نری با خون و دل از مسیح و آرش

متن آهنگ ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چقدر خواستم نری با خون و دل از مسیح و آرش

دوســـت دارم صورتــمـــو وقـــتــــی ازت حرف میــزنم من

با خاطــراتـت دور شدی امــا هنـــوز نزدیــــک من هست

اون تن شیــــریـــن با همــه تلــخــی

داشــتــــی تو آروم از کنارم میــــرفتی

چه قشــنـگ یادم اومـــدی بازم

*********

یادمـه دور میشــدی قلـــبـــم میـــلـرزیــد

ببــیــن چه قشنـگــه کنـار هم چیــدم همـه خاطره هامـــونــــو

کوچـیـکــتـرین چیـزم ننــــداخـــتـم از قلـــم حتـی همـــون نم نم بارونــــو

ببــیــــن چه قشــــنــــگ دارم آتــیــــش میـگـیــرم زیـر گریه من برات با جون و دل

ببـــین چه قشـــنـگ داره جونــم میـــره واســــت چقـــدر خواســــتم نری با خون و دل

*********

چه قشـــنــــگ با یاد تو بازم همــون آدم شدم من

یادمــــه این آدما آســــون ازم رد میشـدن من

هی پیــــت میــــگــــشتـم و دنــــبـال تو تو کوچــــه ها

خاطــرات تو مونـده هنــوز توی ایـن خونــه جا

ببــــین چه قشـنـگه کنار هم چیـدم همـــه خاطـــره هامونـو

*********

کوچــــیــــکتــریــن چیــــزم ننداخــــتـــم از قلم حتــــی همــــون نم نم بارونو

ببــیــن چه قشــنـگ دارم آتـیــش میــگــیـــرم زیر گریـــه من برات با جون و دل

ببــین چه قشـــنـگ داره جونــم میـره واســـت چقـدر خواســـتم نری با خون و دل

متن آهنگ ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چقدر خواستم نری با خون و دل از مسیح و آرش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا