متن آهنگ بت شکند شاه ما بنده نوازی کند از محسن چاوشی

متن آهنگ بت شکند شاه ما بنده نوازی کند از محسن چاوشی

تاج گذاری کنــد آمــــده کاری کنــد

بت شکـند شاه ما بنـــده نوازی کنــد

ما بنــــوازیــــم نیــــست ناز بت بت شکن

بت بنــــوازد هر آن چنگ به سازی کند

^^^^^

آمــــده با قصـــد خود هرچه بت قادر است

با تبــــرش یک نفــــس دســـت درازی کنـد

خوی علـی خوی او روی علـی روی او

دســت به زانو زنـد فتــــح اراضــی کن

^^^^^

خوی علـــی خوی او روی علـــی روی او

دســــت به زانــو زنـد فتـــح اراضی کن

تیغ کشــانــد به هر کس که به ناحـق گرفـــت

عدل کشــــانــد به هر قصـــد به قاضـــی کند

^^^^^

سر بزنــــد آنـکــــه را خون خلایـق مکــــید

آب رخ مردمــان ریـخــت بازی کنـــد

باز بگـیـرد خود آن آه دل مردمـان

خود دل ایـــتـام را آمـده راضــــی کنـد

^^^^^

در نگـشــایـد به آن ذات که پهـلـوی خلــق

میــــشـکـنـــد دم به دم بعـد نمـازی کنــــد

تیغ به فرقـــش زنــیـد شیــــر به زهـرش کنـیــــد

شیر خدا باز خود بنـــده نوازی کنـــد

^^^^^

لافـتــی ای پدر لافـتــی جز شما

وز تو به ربک علــــی فرق تو را میــــخرم

همـچو برادر شهــــیــــد دسـت و سرم آن او

زهــر بنوشـم شهــــا بنـــده شهـــیــدت شوم

^^^^^

بنـــده سرافــکــــنــــده ام در گذر از نطــفه ات

قول دهـــم چون شما شیـــر خدایــی روم

خوی علی خوی او روی علی روی او

دسـت به زانـــو زنــــد فتــح اراضی کنــد

^^^^^

خوی علـــی خوی او روی علـــی روی او

دسـت به زانــو زنــد فتـح اراضــی کنـد

شبــه علـــی میــــرود عزل به ما میــــرسـد

دســـت خدا بر سرم او برســد در برم

^^^^^

شبه پیــــمبــر کلـان جامــه ی تن همچــــو آن

جامــــه دران خواهمش از سر او نگـــذرم

بایــــد الــــلــه با تیـــر علــی ذوالــفـــقــار

سیـنـــه ی گردن کشان اذن دهــــد میدرم

^^^^^

خوی علــی خوی او روی علــی روی او

دست به زانــو زند فتـح اراضــی کنــد

خوی علـــی خوی او روی علـــی روی او

دســـت به زانــو زنــــد فتـــح اراضــــی کنـــد

متن آهنگ بت شکند شاه ما بنده نوازی کند از محسن چاوشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا