متن آهنگ بذار با دنیا آشتی شم از آرمین توای اف ام

بذار پلــــی شه موزیـکـم آهــا با یه نور کم

تو انــــقـد جذابی که نمـــیـشه ازت دوری کرد

نفـــســـهام به نفســـت وصـلـــه

باتــــو شروع میــــکنــم از صفـر

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

کارمـــون هم خوشگـذرونــی باهــــم تو هر ٣ ماه فصله

باتو همــــه چی خوبه خوشـــتـــیــــپ

غمـــارو تو ایــــن خونـــه کشـتـــی

باتـو حتـی میـــشـــه دور دنـیـــارو گشــــت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

با یه کولــــه پشــتـــی

پس نرو باش پیـــشم

بذار با دنیـــا آشتی شم

من اسرارهــای خوشــبـــخـــتـیــم فقــط

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

کنــــار تو فاش میشـــن

من باتـو آرومـم

بی تو داغـونم

ایــنــارو دوبــاره بهت میـگـــم چون خاطـره داریــم با بارونـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

با تو آرومـم

ایـنــــه قانـونـم

که بمــــونـی از پیـشــــم نری چون دوست دارم تورو خانــــمــم

باتــو آرومم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بی تو داغونـم

ایـــنـــارو دوبـــاره بهــت میـگــــم چون خاطــــره داریم با بارونم

با تو آرومـــم

اینـه قانـــونــــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

که بمـونـی از پیــشــم نری چون دوســــت دارم تورو خانــــمـــم

باتـو دیگـــه حلــه مشــکــــلــا

زدم دســــت رد به همـه خوشـــگـــلـــا

نمـیــــذارم کســـی بشه صد رشــــد ما

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

واسه همــــیـنــه که خیلـی حرف پشــــت ما

آهــــای حسودا دور شیـد

آهـــا دشـــمــنــا کور شیـــد

راجـــع بهـش میشه همـــه صفــات خوب و کنــار همــدیــگــــه جور چیـــد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

اون شیـکیــــه سادگیـــاش

از اولم تازگی داشــت

منـــو بخاطــــر خودم دوســت داشـت

اون اخــلــاق های جالبـــی داشت

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

چشـم از همه کسـاش برداشــــت

مغــــرور بود و اصـــالـت داشــــت

خب وقــتـی همـــه چی باهــاش تکــمیلـــه

چطـــور کس دیـــگـه ای رو بذارم جاش

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من باتو آرومم

بی تو داغــونـم

ایــــنارو دوباره بهـت میـگم چون خاطـــره داریـــم با بارونــــم

با تو آرومـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ایــنـه قانــونـــم

که بمــــونـــی از پیـــشم نری چون دوست دارم تورو خانـمــــم

باتــــو آرومـــم

بی تو داغـــونم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

اینــارو دوبــاره بهت میــــگـــم چون خاطـره داریــم با بارونم

با تو آرومــم

ایــنـــه قانــــونـم

که بمـــونــــی از پیـــشـــم نری چون دوســـت دارم تورو خانـــمـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

بی تو یه دیـوونــم می دونــی

ایـنـو می دونـم می تونـی

که واســم همــیـــشــگــــی شی

پس بگــو که پیــشــم میـمــــونی

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

من بی تو سر درگـمـم

نرو اگــــه رفتــــی برگرد گلم

نمیـخـــوام اصـــلــــا انــــرژـی های منــفــــی به سمت تو حرکـت کنـنـد

بی تو خوب نیــســــت حالـــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

مث کوه پشـــتــــت ایــسـتـادم

به تو نمـره ی بیــــست دادم

پیــشت گیره ایـن دلــه بی صابـــم

هیــــچ یادم نمــــیــــره اون روزی اولـــی که افتــاد رو گوشـــیــــت میس کالــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

ایــــنـو گفتـم بیــــســت بارم

ایـن دلـو فقــــط به تو میـــســــپــارم

من باتــو آرومــم

ایـنــارو دوبـاره بهــت میـــگـــم چون خاطره داریـم با بارونـم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

دوست دارم تورو خانـــمـــم

من باتو آرومـم

بی تو داغونــم

اینــارو دوبـاره بهت میگـــم چون خاطـره داریم با بارونــم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

با تو آرومــــم

ایــــنــه قانــــونـــم

که بمونــی از پیــشــــم نری چون دوست دارم تورو خانمم

متن آهنگ بذار با دنیا آشتی شم از آرمین توای اف ام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا