متن آهنگ بغلم کن بغلم کن پکرم از احمد سلو

متن آهنگ بغلم کن بغلم کن پکرم از احمد سلو

بغــــلم کن بغــــلم کن پکـــرم

پر نیـــش و زخـــم زبــــون وتــــشـرم

بغـلـــم کن پر زخم رو تنـــم

منـــی که خواسـتـــم تو باشــــی تبـــرم

بغـلـــم کن که بریـدم کم آوردم

********

خاطراتت هی من و کشتن و کشـتـم

بغلـــم کن که الـــان خالـــیــــه پشــــتـم

آخ نمــــیــدونــــی مگــــه من تنهــــایـی مردم

بغـلــــم چرا نمــیـــای

مثـــل من کی میــــشـه آخــه باتــو

********

بس کن چرا نمیـــخـوای دوبـاره باز ببـیــنــــم اون چشــــاتــو

یادم نره خوبـیـــات اون همــه حس خوبــــه تو نگــاتو

لج نکــن و کوتاه بیـــا بیـــا دوبـــاره اســمـم و صدا کن

گاهـــی وقـــتــا خوبـــه آدم به خودش سر بزنـه

واسه آروم شدنـش ایـن در و اون در بزنــــه

********

خودش و بغـل کنـه

بادلـش حرف بزنـه

بره دور از همــه آدمــا یه شب دل بکــــنــه

گاهـــی وقتـا خوبـه آدم به خودش تکـیـــه کنــه

یه دل سیــر بشــــینـه پیـــش خودش گریــه کنــــه

********

خودش و بغـل کنـــه

بادلــش حرف بزنــــه

بره دور از همـــه آدما یه شب دل بکــنــــه

بغـلــــم چرا نمیـای

مثـــل من کی میـــشه آخـه باتـو

********

بس کن چرا نمیــــخـوای دوباره باز ببیــنــــم اون چشـاتو

یادم نره خوبیـــات اون همه حس خوبــه تو نگـــاتو

لج نکـــن و کوتـــاه بیـــا بیـــا دوباره اســـمـــم و صدا کن

شاید ایــــن آخــریـــن آهــــنــــگـــه که از من میشــــنـــویـــن

یا همــیـــن آخــــریــن آغــوشـه که راحــــت میــگذری

********

شاید ایــــن آخــــریــــن کاره

بیا آغـــوشــم دوبــــاره

شایــــد این آخـرین آهــــنگه که از من میشــنویــن

یا همـیــن آخرین آغوشـه که راحـــت میــگــــذری

شایــد ایـــن آخــــرین کاره

********

بیــــا آغوشــــم دوبــــاره

بغـلــــم چرا نمـیـــای

مثـل من کی میـشـه آخــــه باتـــو

بس کن چرا نمــــیـخوای دوباره باز ببیــــنــم اون چشــاتو

یادم نره خوبـــیات اون همه حس خوبــــه تو نگــــاتـــو

********

لج نکن و کوتــــاه بیـا بیـا دوبـاره اسمم و صدا کن

متن آهنگ بغلم کن بغلم کن پکرم از احمد سلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا