متن آهنگ بمون همیشه تو دلم نازتو دام میخرم از سینا درخشنده

متن آهنگ بمون همیشه تو دلم نازتو دام میخرم از سینا درخشنده

دیــدمت عشـــق میان قلب من

دامـــن گرفـت آســــمــــانــــم از سر خشــــنـودی باریـــدن گرفـت

چشــــم هایــــت غصــه را از زندگــی من گ

««««««««««

رفـت از همــــه عالــم دلـــم تصــمــــیـــم دل کنـدن گرفـت

دلــــبـر خوش خنــده ی من

حرفـــاتو با خنــده بزن لحــــن قشنگتــو میخوام

««««««««««

بمــــون همــــیشه تو دلـم نازتـو دام میــــخـــرم

بخــند تا از غصه درآم

دلــــبـــر خوش خنـده ی من حرفـاتــــو با خنـده بزن لحن قشــنگـتـــو میـــخــوام

««««««««««

بمــون همــیشه تو دلــم نازتـــو دام میــخـــرم بخـنـد تا از غصه درآم

باش تا مرگـــم سرت باشد به روی شانه ام عطـر تو دام پیـــچـیــده در فضــــای خانـه ام

خوب میــدانـــی که من یک عاشـق دیـوانــــه ام خوب میــدانـــی که من یک عاشـق دیـوانــــه ام

««««««««««

دلـبـر خوش خنــــده ی من حرفـــاتو با خنــــده بزن لحــــن قشــنـگــــتو میخـــوام

بمــون همـــیـــشـه تو دلــــم نازتـــو دام میـخـرم بخــنـــد تا از غصه درآم

دلـبـــر خوش خنـده ی من حرفـاتــــو با خنـده بزن لحـــن قشـــنگـــتـــو میــــخــــوام

««««««««««

بمــون همـیــــشــــه تو دلم نازتــو دام میــــخـــرم بخـــند تا از غصــــه درآم

متن آهنگ بمون همیشه تو دلم نازتو دام میخرم از سینا درخشنده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا