متن آهنگ بهت پیله کردم نمی مونی پیشم از مرتضی پاشایی

متن آهنگ بهت پیله کردم نمی مونی پیشم از مرتضی پاشایی

بهـت پیلــه کردم نمـی مونــی پیــشم

نه میــــمــیــرم ایــــنـــجــــا نه پروانــه میـــشم

از عشــق زیــادی تو رو خســتـــه کردم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تو دورم زدی خواســتــــی دورت نگردم

بازم شوری اشک و لبــــهای سردم

من ایــن بازی صد دفــــعــــه دوره کردم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نه راهــی نداره گمــــونــــم قراره

یکــی دیـــگه دســتـــام تنـــها بذاره

دیــــگــه توی دنـیــــا به چی اعــــتباره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

کسی که براش مردی دوسـت نداره

منـو بغــــض و بارون سکــوت خیـــابــــون

دوبــــاره شکــــســتــــم چه ساده چه آسون

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

به پاتـــم بســــوزم تو شمعــم نمـیـــشــــی

تو حوای دنــــیــــای آدم نمــیـــشــی

غرورت گلـومـو به هق هق کشیـــده

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

آدم که قسـم خوردش دق نمی ده

من و تو یه عمـره دوتا خط صافــــیـــم

شده عادت ما که رویا ببـافــــیــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بشــــیــنــیــم و عشــــقــــبــــه بازی بگـیـریــم

واســه زنــــدگــــی کردنــامون بمــیـــریــم

چه سخـتـــه تو تنهـایـــی شرمـنــــده میـشــــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ماهـــا قهـــرمانیــم مابـازنـــده میــشــــیــــم

مثـه عصر پایـــیـزی رنگ و رومــون

واســــه خیـــلــیـا خاطرسـت آرزومون

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دیـــگـه توی دنـــیـــا به چی اعـتــــباره

کسـی که براش مردی دوســــت نداره

منــــو بغـــض و بارون سکـوت خیـــابـون

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دوبـاره شکــــســـتــم چه ساده چه آسـون

به پاتــــم بسوزم تو شمعـــم نمـیـشـی

تو حوای دنیــــای آدم نمــیشــــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

غرورت گلومــو به هق هق کشـیـــده

آدم که قسم خوردش دق نمی ده

مث عصـــر پایــــیـزیـه

متن آهنگ بهت پیله کردم نمی مونی پیشم از مرتضی پاشایی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا