متن آهنگ به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم از هنرمندان مختلف

متن آهنگ به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم از هنرمندان مختلف

اگر سر به سر تن به کشـــتن دهــــیــم وگـر سر به سر تن به کشـــتن دهــــیــم

به از آن که میـهــن به از آن که میـهــن به دشمــــن دهیـــم

من یه خاکـــم که زخــــمـی جنــگـه ایـــسـتاده با این که مجروحــــه

^^^^^

من یه خاکــم که خنــده ی جنــــگ نه تو دفاع ولی کوهــــه

از شمـــالـم قنــوت در محراب تا جنـــوبم سمــــاع مولانـاســت

دشـــت تا دشـــت پشـت من لشــکـر کوه تا کوه پرچـــمـــم بالاست

^^^^^

من صدای خروش کارونــم ایـــســـتـــاده به وســعــت سبلـان

مردمــــم سر به زیـر در تاریخ مردم سربـلــنـــد در دوران

منــو بشـــنـاس که از جنـــگ نگــــفــــتـــم با تو منــو بشـــنـاس که آرامــــش در طوفـــانــــم

^^^^^

منو بشــنــاس به لبــخــنـــد به زیبایی صلح منو بشــنــاس که من ایـرانم

پای سخــــتـــی به قدرت تقـدیر شور شیریــن عشق با فرهــــاد

کشـور قوم و مذهب و آیـــیــن سرزمیــن همــیــــشــــه ی آزاد

^^^^^

خاک آرامشـه خلیـــج فارس وســــط مرز های طوفــــانــی سر فدای وجــــب وجــــب ایــــن خاک

پایـــان گنــبــــد خراسانـــی

منــــو بشنـاس که از جنــگ نگفـتــــم با تو منــــو بشنـاس که آرامــش در طوفــــانم

^^^^^

منـــو بشــنـــاس به لبخــــند به زیـبـــایی صلــح منـــو بشــنـــاس که من ایــرانـــم

از شمــــالــــم قنـــوت در محــــراب تا جنــوبـــم سمـاع مولــاناسـت

دشـــت تا دشـــت پشــت من لشکــــر کوه تا کوه پرچــمــم بالــاســت

^^^^^

من صدای خروش کارونـم ایـــســتــاده به وســــعـــت سبـــلـــان

مردمــم سر به زیـــر در تاریخ مردم سربلـنــد در دوران

منــــو بشــنـاس که از جنـگ نگـــفتـم با تو منــــو بشــنـاس که آرامـش در طوفـانــــم

^^^^^

منــــو بشــنـــاس به لبــخــنـد به زیبـایـی صلح منــــو بشــنـــاس که من ایـــرانــم

متن آهنگ به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم از هنرمندان مختلف

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا