متن آهنگ به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم از حصین

متن آهنگ به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم از حصین

[کــــروس]

شهــــر شده پر لای

باهاشــــون منــم معــــامـــلــــم پاشــیـد

ابــــدا نخــــواه شبیه من باشـی

««««««

تو مس راهتــــو برو انـقــــدر نگـو فردا چی

شهـر دیــگـه پر لای

باهاشون منـــم معـامــــلـــم پاشیــد

ابـدا نخـــواه شبیــه من باشــی

««««««

تو مس راهـــتــو برو نکــــن منـو نقــــاشــی

[ورس یکــــ]

آه میــــگــــی چپه میــکــــنـــی تهـش هه (برو)

میــگــــم سخـت نگـــیــــر سریــــعتـــر

««««««

انــتـخـــاب من سخته داشـی شدیـــدا

تو مزدا رو بگــــیـر بغــل کن نشـــی شبـــیـه من (نــهــــ)

من توو راهم یه ردپــــا هم ندیدم

به جاش دادم هزیــنــه تجـــربـه رو خریـــدم

««««««

مث بلـــدا دسـت و پارم بریـدم

تا مبــادا بمـونه ردپـایــــی گهــی تر

آه ایــــن دور و ور کنـدم

اصـا خود رزمــنـــده م

««««««

خیـلـــیـا ایـن دور من کندن

تعـطـیـــلـــی بودی ولــی روز بعـد شنــبـــه س

پس میرســی نوبتی بهـــشــــون آه

رد دادی چرا توبــه س دیـگـه تهـــش

««««««

صلـح چرا مگــه صحـبــت میــــشــــه کرد

جنگ واسـه اون که طعــــمـــه س میــــشـــی پ

[کـروســ]

شهــــر شده پر لای

««««««

باهــاشـون منـم معامـلـم پاشــــیـد

ابدا نخــــواه شبـــیــــه من باشــی

تو مس راهـتـو برو انــقـدر نگـو فردا چی

شهـر دیـــگــــه پر لای

««««««

باهـاشـــون منــــم معـــاملـــم پاشـــید

ابـدا نخواه شبــیــه من باشـی

تو مس راهـــتـــو برو نکن منـــو نقاشی

[ورس دو]

««««««

منو بارون قدم میـــزنـیم آروم

توو کوچــه پس کوچــه های شهــر

حصــــار قانون میده گیـــر بهـــم

ولـی ما که سفـــت جای پامــــون

««««««

رد پا تمــــیـــز انگار پا میســازه صابــــون

قانون شکـــنـــیــو بلـدیـــم خوب

چون که مایه سازه همــینـــیـــم تا نبــریـــم توو

اعـــتـــماد و بکـــش نگــــیــــره بغلـی روت

««««««

خلاف قانــونشـــه انتـــخـاب اولـــیـت پول

دومـــویش حســاب پایـــه برا تیـــمـــه

یه سریــو بچــیــــنــی که لایــی نره جیمش

اوضـــاع خوبـــه یه روزایــــی گاهــی لب تیــغــــه

««««««

تجـربـه میــــگــه مرور اگـــه خوابه همــــه جیـــبــش

[کـــروســــ]

شهـــر شده پر لای

باهـاشــــون منــم معــامـلـم پاشـیــد

««««««

ابـدا نخواه شبــــیـه من باشــی

تو مس راهـتو برو انقـدر نگـو فردا چی

شهــر دیگــه پر لای

باهــــاشــــون منــم معـــامـــلــــم پاشیــــد

««««««

ابــــدا نخــواه شبــــیــــه من باشـــی

تو مس راهـتـــو برو نکــن منـو نقـاشـی

[ورس سومـ]

یادم میـاد که بود بار اولم

««««««

گفــتـم من دنــــبـال کار خفــنـــم

کتـــم نمیــــره رودامو نخرم

یه روز میــمیـــرم من که تهش لای کفــنـم

گفــتــم همـیــــنــــه بردیم ترمــــزو بیــخ

««««««

جوری که تا میــخــوره بهــم قربــشـــه حریف

مهـم نی پ چی میــــکـنـــن پشــــت سرت تعـریــــف

تهـش پولـه جیـب که میـکــنه مرده تو شریف

مگه غیـر ایــــنـه خیلــــی چیـزا چشــــمـــه دیده

««««««

بشـــیــن برات یه چی بگــــم که بریــی

قاطــی آدمــاشـــو بگـیر روی باوراشــــون

سریــع میـشــــه پا برا تا مایـــه رو بچــیــــنـی

روی میز پســــر توو مغـــزت ایـنـو بنــویـــس

««««««

هرکـســی داره رقم چشمــــات هم نشــه خیـــس

عذرا رو برو فقــــط غمــــارو توو بریــز

دنـبــال چرا نگـــرد که کســـی خونـه نیــست

اصـا منـــتــظـــر سوال نبــــاش

««««««

من صدای حقـــیـــقــــتـــم ولی ایــنـــا کار خود رنگــن

جلــوتــرو دیـــدم فهــــمـیــــدم دریــدن

اولــــیـــن قانــونه باب بقــا برا تووی چنگــــل

نه نمــــیـــزارم کوه سنــــگــــر

««««««

سنـــگر مالــه اونــــایــــی که تنـــگــــن

اگه حسابــــیم دارم مالــه همیـــن دنیـاس

من به یه دنــــیـــای دیــگه هنــوز دو به شکــم

متن آهنگ به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم از حصین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا