متن آهنگ به خودم تا که اومدم عاشقت شدم یهو بی خبر از سینا درخشنده

متن آهنگ به خودم تا که اومدم عاشقت شدم یهو بی خبر از سینا درخشنده

یه نفر یه روزی میــــشه دنــــیــاتــو

بیـشـــتـــر از همــه میفهمــه حرفــاتــو

من که تعارفــــی نبـودم هیـچ وقــــتــی

بهــــت میـگـم که بد تو قلــب من رفــتــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

نم نمک یه روزی دیـدم میـزنــــه دلـم واســه یه نفـر

به خودم تا که اومدم عاشـــقـت شدم یهـــو بی خبــــر

تویـــی تنــها تو دلم مگـه چنــــدتـا دل دارم ای جان

نم نمک یه روزی دیــــدم میــــزنـه دلــــم واسه یه نفــــر

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

به خودم تا که اومـــدم عاشــــقـت شدم یهـــو بی خبر

تویــی تنـــها تو دلم مگه چنـدتـا دل دارم ای جان

تو شبــیـه حس نم نم بارون

میــزنــی به قلــب ایــــن من مجــــنــون

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

قبــــل تو واســم دوسـت دارم حرف بود

تو یه آن چشــات دل منـــو لرزونــد

یه نفــــر یه روزی میـــشــه دنــــیاتــو

بیـشـــتـر از همــه میفهمــه حرفـــاتــو

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

من که تعارفـــی نبــودم هیــــچ وقـتی

بهــــت میــــگـم که بد تو قلــــب من رفـــتــــی

نم نمـــک یه روزی دیـــدم میـــزنــه دلـــم واســه یه نفــر

به خودم تا که اومـــدم عاشــقـت شدم یهو بی خبــر

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تویــی تنـهــا تو دلـم مگه چندتا دل دارم ای جان

نم نمــک یه روزی دیــــدم میـــزنه دلم واســــه یه نفر

به خودم تا که اومدم عاشـقت شدم یهـــو بی خبــر

تویـــی تنـهـــا تو دلــــم مگـه چنـــدتـــا دل دارم ای جان

متن آهنگ به خودم تا که اومدم عاشقت شدم یهو بی خبر از سینا درخشنده

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا