متن آهنگ به قعر دریا ها که قعر دریا ها پر از مزار شود از محسن چاوشی

متن آهنگ به قعر دریا ها که قعر دریا ها پر از مزار شود از محسن چاوشی

ببـــاف مویت را مگــر مرا آن مو طنــاب دار شود

مرا بکش بالــــا چنـــان که عاطـــفــه ات جریحــــه دار شود

مرا بخــــنـدان ای مرا بگــران ای که مرده ایـســــت قلــــیــل

+-+-+-+-+-+-+-+-

کسـی که حاضـر نیـــســــت نه شادمــان شود و نه سوگـــوار شود

کســـی به شدت تو به صخره ام کوبـیـد و من فرو رفــتـــم

به قعــــر دریــــا ها که قعــــر دریــــا ها پر از مزار شود

+-+-+-+-+-+-+-+-

ببـاف دارم را و روزگـــارم را سیــــاه کن آنـــگــــاه

مرا بکش بالـا چنــــان که خرخــره ام جریــحـــه دار شود

علاج دلتــنـــگـی زیـــارت اسـت و غم اسـت و ناامـید شدن

+-+-+-+-+-+-+-+-

جهان مگــر با غم به ناامیـد شدن امـــیــــدوار شود

به دست مرگ مگـــر تو را هوس نکـــنـم

که زنـده ایـســت علــــیــل گنـــاهـکـــاری که

+-+-+-+-+-+-+-+-

به توبه میــــخـواهــــد درســـت کار شود

زبــان چمــــوش من اســت بگو پیـاده شود

کسـی که میــــتـرسـد گوش قطار من اســت

+-+-+-+-+-+-+-+-

به هر که سیــــلـی نیســت بگــو سوار شود

ببــــاف دارم را و روزگـارم را سیـاه کن آنگـــاه

مرا بکـش بالــا چنــــان که خرخره ام جریــحــه دار شود

متن آهنگ به قعر دریا ها که قعر دریا ها پر از مزار شود از محسن چاوشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا