متن آهنگ بپرسی از همه هنوز دوست دارم از شادمهر عقیلی

متن آهنگ بپرسی از همه هنوز دوست دارم از شادمهر عقیلی

اون روزو میبـیــــنــــم بگـــردی دنــبـــالـــم

بپــــرسـی از همه هنـوز دوســـت دارم

به ایــــن فک کنـــم چی مونـد ازت برام

به این فک کنـی بدون تو کجـــام

نگا کنـــی برات چی مونــده از شکـســــت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

پلـایـی که یه شب پشــت سرت شکسـت

ندونــی از خودت کجـــا فرار کنـی

ندونــی با دلـت بایـد چیــــکــار کنـــی

به این فک کنی چجــوری برگردی

بپــــرســی از خودت کجـــا گمـــم کردی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

شایـــد یه روز سرد شایـــد یه نیمــــه شب

دلــــت بخـواد بشـه بر گردی به عقــب

نگـــا کنـــی برات چی مونـــده از شکـسـت

پلــایـی که یه شب پشـت سرت شکســت

ندونـــی از خودت کجــا فرار کنـــی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ندونی با دلــــت بایـــد چیکـار کنــــی

به ایــــن فک کنــــی چجـوری برگـــردی

بپـرسی از خودت کجـا گمم کردی

شایــد یه روز سرد شایــد یه نیـــمــــه شب

دلــــت بخواد بشـــه برگــــردی به عقب

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

به ایــن فک کنــی چجــــوری برگــــردی

بپــــرسی از خودت کجـــا گمـم کردی

شایــد یه روز سرد شایــد یه نیمه شب

دلــــت بخــــواد بشــه برگـردی به عقب

برگـردی به عقــــب

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

برگــردی به عقـب

برگـــردی به عقـب

متن آهنگ بپرسی از همه هنوز دوست دارم از شادمهر عقیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا