متن آهنگ بگو توو فالم افتادی از مهدی احمدوند

متن آهنگ بگو توو فالم افتادی از مهدی احمدوند

سلام چقد آشـــنـــایی برام

دستامـــو بگــــیــــر از تنـهــایـــی درام

نمـــیـدونــــی من عاشـق توام

+-+-+-+-+-+-+-

من کنار تو توو آتــیـشــــم

اصلـــا انــــگــار نه انــــگــار زمــــستـونــه

آدم خوبــــا با دیوونــه

+-+-+-+-+-+-+-

ولی زمــســــتـــون پشـت زمــســــتـــونه

من عاشــق توام

دنــبــــالــت دویـیــدم تا پیــــدات کردم

+-+-+-+-+-+-+-

دنــــبـــالـت دویـــیــدم تا پیدات کردم

بعـدش زل زدم بهــت انــقدر نگـــاهـــت کردم و

رنــــگـــم پریــد تا صدام کردی

+-+-+-+-+-+-+-

آخــه با ایــــن دل بی صاحــــاب تو چی کار کردی

بگـو توو فالم افتـــادی

بهــمــنی کم حرف هفــــتادی

+-+-+-+-+-+-+-

آره فقـــط تو قلـــق دلــــمـــو بلـدی

ای دیـــوونه من حالــم با حالــــت میزونه

هر کی عاشــق باشــــه میــــدونه

+-+-+-+-+-+-+-

حالـم چه حالیـــه

ایـــن حالـــی که دارم نیــــسـت عادی

الـــآن که روبـروم ایــــستـادی

+-+-+-+-+-+-+-

انـــگــــار خیـالــیــه

نمـیـدونــــی چقــدر صبــر کردم

مال خود خودم باشـــی تو

+-+-+-+-+-+-+-

هی میــگـــفتـــم که عیــن خودم حسـت باشـه کاشـــکـــی تو

نمــــیــدونی من عاشــــق توام

نمــــیـدونی چقـــدر دوس دارم الــآن بگــــی بیـــا مال هم باشـیـم

+-+-+-+-+-+-+-

دوس دارم فال بگیـــرم باهـــات و دور هم باشـــیــم

نمــــیدونـــی من عاشـــق توام

دنــــبــــالــــت دویــــیـدم

+-+-+-+-+-+-+-

دنبالــت دوییـدم تا پیـــدات کردم

بعـــدش زل زدم بهـت انـــقـــدر نگــاهـــت کردم و

رنـــگـم پرید تا صدام کردی

+-+-+-+-+-+-+-

آخـــه با این دل بی صاحــاب تو چی کار کردی

بگـــو توو فالــــم افــــتـادی

بهــــمــنــی کم حرف هفـتـــادی

+-+-+-+-+-+-+-

آره فقــــط تو قلق دلــمــو بلـــدی

ای دیوونـــه من حالم با حالــــت میـــزونه

هر کی عاشــــق باشــــه میـــدونــــه

+-+-+-+-+-+-+-

حالــم چه حالــــیــه

ایــن حالی که دارم نیســـت عادی

الـآن که روبـروم ایـــســـتــادی

+-+-+-+-+-+-+-

انــگـار خیـــالـیه

متن آهنگ بگو توو فالم افتادی از مهدی احمدوند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا