متن آهنگ بگو چی داری تو توو چشات که دلو میبره انقده زیاد از میثم ابراهیمی

متن آهنگ بگو چی داری تو توو چشات که دلو میبره انقده زیاد از میثم ابراهیمی

چه دردی داره دوری تو ازم عشــقـــم

الهـی هر چی عاشــقـه برســن به هم

هر جا رســــیدیـم گلی بهـتـر ا تو ندیــدیــــم

هر جا رو هم بگــــردی عاشــق تر ا من کسی نی

🎶🎶🎶🎶🎶

تو بارونــــی یه نمـه هم آرومــــی

دردی ولــی درمـــونی بگـو همـــیشـه میــمـــونـی

آخ که کور بشــــه هر کی نبـیـنـه عشــــق ما دوتـا رو

بزنـیم به دریا و با هم بریــــم جاده شمــال و

🎶🎶🎶🎶🎶

دست دلـــم نیســـت که آخــه انـــقـــده من میــــخــــوامــــت

تمــوم زنـدگــیـم شدی بد افــتـادم توو دامت

که کور بشــه هر کی نبــیـنه عشـق ما دوتــــا رو

بزنــیــم به دریـا و با هم بریم جاده شمــال و

🎶🎶🎶🎶🎶

دســت دلم نیـســت که آخـه انقـــده من میخــوامت

تمـــوم زندگــــیم شدی بد افـتـادم توو دامت

آخ داره دلم میـره برات جز من نبــــاید کسی تو رو بخــــواد

بگــــو چی داری تو توو چشـــات که دلـو میــبـره انــــقده زیاد

🎶🎶🎶🎶🎶

تو بارونــــی یه نمـه هم آرومـی

دردی ولــــی درمونــــی بگو همـیـــشـــه میمـــونــــی

آخ که کور بشه هر کی نبــــیـنــــه عشق ما دوتــا رو

بزنـــیـــم به دریـــا و با هم بریم جاده شمـال و

🎶🎶🎶🎶🎶

دست دلــــم نیــــســت که آخـه انـقده من میـــخــوامــــت

تمـوم زنــدگــــیــــم شدی بد افتـــادم توو دامــت

آخ که کور بشه هر کی نبـیــنــه عشق ما دوتـــا رو

بزنــــیم به دریـــا و با هم بریــم جاده شمــــال و

🎶🎶🎶🎶🎶

دســـت دلـم نیـــســت که آخــه انــقــــده من میــــخـــوامـــت

تمـوم زنـــدگــیم شدی بد افـــتـــادم توو دامـــت

متن آهنگ بگو چی داری تو توو چشات که دلو میبره انقده زیاد از میثم ابراهیمی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا